Kaupunkilaiset pettyivät Lappeenrannan länsialueen suunnitelmiin: muistutusten mukaan Sammonlahti, Skinnarila, Lavola, Kourula unohdettu ja jätetty ränsistymään

Kirjaamoon toimitettiin aiheesta 35 mielipidettä.

Ilkka Pohjalainen

Sammonlahteen on odotettu kasvojenkohotusta Sammontalon myötä, mutta palveluverkkosuunnitelma muutti suuntaa. Arkistokuvassa Sammonlahden koulu.
Sammonlahteen on odotettu kasvojenkohotusta Sammontalon myötä, mutta palveluverkkosuunnitelma muutti suuntaa. Arkistokuvassa Sammonlahden koulu.

Lappeenrannan toimitilatoimikunnan palveluverkkoesitys keräsi määräaikaan mennessä 35 kirjallisena annettua mielipidettä. Mielipiteitä jättivät muun muassa vanhempain- ja asukastoimikunnat, ammattijärjestöjen paikallisyhdistykset ja yksityishenkilöt. Osassa mielipiteitä oli useita, jopa kymmeniä allekirjoituksia.

Suurin osa mielipiteistä liittyi läntisen alueen kehittämiseen ja kouluverkkoon. Monet ilmaisivat pettymyksensä toteamalla, ettei Sammonlahden, Skinnarilan, Lavolan ja Kourulan alueelle ole investoitu riittävästi viime vuosien aikana, vaan se on unohdettu eikä sitä ole kohdeltu tasapuolisesti muihin alueisiin nähden. Alueen on koettu ränsistyvän, eikä se vastaa sitä mielikuvaa, joka yliopisto-opiskelijoille halutaan jättää.

Suurkoulun puolella enemmän kuin vastaan

Eniten vastustusta sai toimitilatoimikunnan esitys siitä, ettei Sammonlahden 7.–9.-luokkalaisten koulua purettaisi ja paikalle rakennettaisiin koulu 400 oppilaalle. Uusi yläkoulu rakennettaisiin myöhemmin.

Yksi kerralla rakennettava yhteiskoulu keräsi mielipiteissä eniten kannatusta. Mielipiteissä kyseenalaistettiin kahdessa vaiheessa toteutettavan projektin kustannustehokkuus verrattuna rakentamiseen kerralla. Esiin nostettiin toistuvasti jo tehdyt suunnitelmat ja niihin käytetty raha. Koulun koko herätti ihmetystä ja kysyttiin, miksi rakennetaan sellainen tila, johon kaikki alueen alakouluikäisetkään eivät mahdu. Lisäksi rakennusvaiheiden pitkittymistä useaan osaan pidettiin haitallisena oppilaille.

Kaikki eivät olleet yhtä mieltä suuren yhteiskoulun rakentamisesta. Eniten huolta herätti pienimpien lasten sijoittaminen yläkoululaisten kanssa samalle alueelle ja toiveissa oli useampien pienempien yksiköiden sijoittaminen länsialueelle. Myös kirjaston nykyistä sijaintia kiiteltiin.

Joutseno ja Simola esillä

Osassa muistutuksista vedottiin muiden alueiden yksiköiden puolesta. Toimitilatoimikunta ehdotti Simolan koulua ja Joutsenon Pulpin koulua kohteiksi, joihin ei esitetä muutoksia, mutta joihin ei myöskään varata toistaiseksi investointimäärärahoja. Simolan ylläpidon tarpeellisuutta perusteltiin muun muassa koulun aktiivisella käytöllä muihin tarkoituksiin. Pulpille taas toivottiin korjauksia, sen lakkauttamista pelättiin ja vedottiin koulun toimivuuteen ja etäisyyksiin.

Joutsenon Ravattilan koulu on tarkoitus lakkauttaa, kun uusi Joutsenon koulu valmistuu, mutta useammassa mielipiteessä pyydettiin harkitsemaan koulun tilannetta vielä uudelleen. Päätöksen kumoamista on perusteltu koulurakennuksen terveydellä ja turvattomalla koulumatkalla, mikäli oppilaat kulkisivat suurkouluun.

Nuorten antamissa mielipiteissä toivottiin muun muassa juuri kohtuullisia koulumatkoja.

Uusimmat uutiset