Parikkalan kunnanjohtaja vaatii kunnanhallitusta hylkäämään Parikkalan raja -yhtiön perustamissopimuksen

Kunnanjohtajan mukaan elinkeinojohtaja on toiminut omavaltaisesti perustaessaan Parikkalan raja -yhtiön.

Parikkalan raja -yhtiön pitäisi rakentaa rajanylityksiin liittyviä palveluita paikallisille yrityksille. Arkistokuvassa on Parikkalan rajanylityspaikka.
Parikkalan raja -yhtiön pitäisi rakentaa rajanylityksiin liittyviä palveluita paikallisille yrityksille. Arkistokuvassa on Parikkalan rajanylityspaikka.

Parikkalan kunnanjohtaja ehdottaa, että kunnanhallitus hylkää rajayhtiön perustamissopimuksen. Kyse on Parikkalan raja -osakeyhtiöstä, jossa kunta on vähemmistöosakkaana.

Kunnanjohtaja Vesa Huuskosen mukaan rajayhtiön perustamisessa on toimittu hänen selkänsä takana. Yhtiön paperit on valmistellut Parikkalan elinkeinojohtaja Pekka Reiman.

Kunnanhallitus päätti viime kesänä, että rajayhtiö perustetaan. Parikkalan rajan olisi tarkoitus rakentaa rajanylityksiin liittyviä palveluja paikallisille yrityksille.

Perustamissopimus ja yhtiöjärjestys olisi pitänyt tuoda kunnanhallituksen hyväksyttäväksi, mutta niin ei Huuskosen mukaan tapahtunut. Reimanilla ei myöskään ollut oikeutta allekirjoittaa sopimusta, vaan kunnanjohtajan olisi pitänyt tehdä se.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg kertoi Etelä-Saimaalle aikaisemmin, että asiassa on edetty kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaan.

 

Oikaisupyynnöllä mitätöitäisiin perustamissopimus

Patentti- ja rekisterihallitukseen toimitettujen papereiden mukaan Parikkalan rajan enemmistöosakas on  Laatokan lankku -yhtiö ja Parikkalan kunta vähemmistöosakas. Toimitusjohtajaksi on nimetty kunnan elinkeinojohtaja Reiman.

Huuskosen mukaan Reiman on toiminut omavaltaisesti ja kunnan hallintosäännön vastaisesti. Parikkalan edun mukaista olisi, että uuden yhtiön toiminnan alkuvaiheessa määräysvalta olisi kunnalla. Kunnan pitäisi siis olla enemmistöosakas.

Huuskosen ja Reimanin välit ovat olleet pitkään huonot.

Parikkalan kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi tiistaina. Jos kunnanhallitus hylkää perustamissopimuksen, kunnanjohtaja lähettää patentti- ja rekisterihallitukseen oikaisupyynnön, jolla kunta mitätöi perustamissopimuksen.