Immolan vanha sairaala sai suojelumerkinnän – Hostellikäytössä oleva rakennus on nyt suojeltu tuulikaappeja myöten

Suojelua perustellaan sillä, että entisellä varuskuntasairaalan rakennuksella on valtakunnallista historiallista merkitystä.

Santeri Tynkkynen

Suojelu kohdistuu Immolan entisen varuskuntasairaalan ulkoasuun, sisätiloihin sekä välittömään piha-alueeseen.
Suojelu kohdistuu Immolan entisen varuskuntasairaalan ulkoasuun, sisätiloihin sekä välittömään piha-alueeseen.

Immolan kasarmialueen entinen sairaalarakennus ja sen piha-alue ovat saaneet sinetin suojelulle, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely) tiedottaa.

Ympäristöministeriö vahvisti 22. kesäkuuta Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen kesällä 2018 tekemän päätöksen kasarmialueen entisen sairaalan ja välittömän piha-alueen lakisuojelusta.

Päätös perustuu voimassa olevaan lakiin rakennusperinnön suojelemisesta. Lain mukaan alueellisen Ely-keskuksen on otettava harkittavakseen sellaisen kohteen suojelu, joka on siirtynyt valtiolta yksityisomistukseen ja on suojeltu asetuksella ennen omistajavaihdosta.

Nykyisin rakennus toimii hostellikäytössä.

Ely-keskuksen tiedotteessa suojelua perustellaan sillä, että entisellä varuskuntasairaalan rakennuksella on valtakunnallista historiallista merkitystä.

Sairaalarakennus ilmentää nykyasussaan 1930-luvulla ilmavoimiin ja sotilassairaalarakentamiseen liittyneen arkkitehtuurin luonteenomaisia keinoja ja tavoitteita.

Suojelu kohdistuu Immolan entisen varuskuntasairaalan ulkoasuun, sisätiloihin sekä välittömään piha-alueeseen. Rakennuksen ulkoasu muodostuu julkisivun ja vesikaton tyylipiirteistä, rakenneratkaisuista, rakennusosista ja materiaalista.

Sisätiloissa suojelu kohdistuu pääkerroksen keskikäytävään perustuvaan huonetilajakoon, eteisiin, tuulikaappeihin ja välikköihin sekä kiinteään sisustukseen.

Suojeluasia laitettiin vireille jo vuonna 2015, jolloin Kaakkois-Suomen Ely-keskus kuuli asiassa Museovirastoa, omistajaa sekä muun muassa Imatran kaupunkia, Rajavartiolaitosta, Etelä-Karjalan museota ja paikallista kaupunginosayhdistystä.

Kaakkois-Suomen Ely-keskus käynnisti rakennussuojeluasian uudestaan vuonna 2017 jolloin osallisia kuultiin uudelleen ja kohteeseen tehtiin tutustumiskäynti, jossa keskusteltiin omistajaa askarruttavista asioista kuten muutosmahdollisuuksista suojellussa rakennuksessa.

Suojelumääräyksissä on otettu huomioon omistajan tarve lisämajoitustilojen rakentamiseen. Museovirasto ja Ely-keskus ovat tehneet arvion siitä, että rakennuksen Immalanjärven puoleiselle ullakon julkisivulle ja kattolappeelle on mahdollista tehdä majoitushuoneiden tarvitsemia ikkunamuutoksia.

Kaikissa korjaus- ja muutostöissä on suunnitteluvaiheessa kuultava Museovirastoa asiantuntijana.

Luetuimmat