Rautjärven Purnujärvessä särkikalojen osuus jo yli 80 prosenttia — Järvestä halutaan raivata uppopuita ja vesikasvillisuutta

Uuden kunnostussuunnitelman toteutukselle etsitään nyt tekijää.

Niina Villman

Verrattuna muihin maakunnan vesistöihin Purnujärven tila on yksi huonoimmista. Arkistokuva.
Verrattuna muihin maakunnan vesistöihin Purnujärven tila on yksi huonoimmista. Arkistokuva.

Purnujärven uusi kunnostussuunnitelma on valmistunut. Suunnitelman mukaan jo vuosia heikossa tilassa olleen järven hoitokalastusta pitäisi lisätä, sillä koekalastuksissa särkikalojen osuuden on havaittu olevan yli 80 prosenttia kokonaissaaliista. Vastaavissa järvissä osuus on yleensä 40—60 prosentin luokkaa.

Tehokalastusta isoilla rysillä haittaa pohjan ryteikköisyys. Suunnitelma ehdottaakin järvelle uppopuiden kaikuluotausta ja niiden poistamista ennen hoitokalastusta. Samalla suunnitelma kannustaa katiskoilla kalastamiseen.

Kunnostusmenetelmiksi suunnitelma listaa myös muun muassa petokalojen istutuksen, vesikasvien poistamisen, järven pohjan ruoppauksen ja kosteikkojen rakentamisen.

Murheet jatkuneet järvellä jo pitkään

Pinta-alaltaan vajaan 200 hehtaarin järven vesistön tilaa on tarkkailtu 1970-luvulta asti, ja se luokitellaan välttäväksi. Sameavetistä ja rehevöitynyttä järveä vaivaavat muun muassa sinileväkukinnot.

Raportin kokoaman tiedon mukaan järveen kohdistuu sekä sisäistä että ulkoista kuormitusta enemmän kuin se kestäisi. Sisäinen kuormitus muodostuu pohjalietteeseen vuosikymmenien kuluessa kerrostuneesta aineksesta, joka hajotessaan kuluttaa pohjan happivaroja.

Suurimman osan fosfori-, typpi- ja kiintoainekuormituksesta aiheuttaa metsätalouden, maanviljelyksen ja haja-asutuksen muodostama hajakuormitus. Sen sijaan läheisen Paljasuon turvetuotannon pistekuormitusta kuvaillaan raportissa pieneksi.

Yksi mahdollisuus on pinnan nostaminen

Suunnitelmasta selviää, että paikallisten suurin huoli kohdistuu järveä säännöstelevään Niskalan patoon. Yhdeksi järven kunnostustoimeksi suunnitelma nimeääkin pinnan nostamisen. Järven vedensäännöstelyä on tarkoitus käsitellä Imatran seudun ympäristötoimen järjestämissä neuvotteluissa.

Ympäristötoimen hankkeena tehdyn suunnitelman toteuttamista varten etsitään paraikaa paikallisia toimijoita ja rahoitusta.

Purnujärvi kuuluu Vuokseen laskevan Helisevänjoen valuma-alueeseen. Järvelle tehtiin kunnostussuunnitelma myös vuonna 2003.