Voisalmensaaren asukkaat haluavat 60:n nopeusrajoituksen Taipalsaarentien risteyksiin — ELY säilyttää yhtenäisen 70:n rajoituksen koko matkalla

Voisalmensaarelaisten mukaan Taipalsaarentielle on vaikea päästä, kun saaren risteyksissä on 70:n kilometrin tuntinopeusrajoitus. ELYn mukaan yhtenäinen 70:n rajoitus on parempi kuin tiheään vaihtuvat 60:n ja 80:n rajoitukset.

Kai Skyttä

Taipalsaarentien nopeusrajoitus on puhuttanut viime kesästä lähtien. Nyt Voisalmensaaren asukkaat ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä.
Taipalsaarentien nopeusrajoitus on puhuttanut viime kesästä lähtien. Nyt Voisalmensaaren asukkaat ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä.

Taipalsaarentien viime kesänä muuttunut nopeusrajoitus ei tyydytä Lappeenrannan Voisalmensaaren asukkaita. Asukasyhdistys esittää, että Voisalmensaaren risteyksiin asetetaan pistekohtaiset 60 kilometrin tuntinopeusrajoitukset.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) muutti nopeusrajoituksen koko osuudella 70 kilometriin tunnissa. Aiemmin siellä oli 80 ja 60 kilometrin tuntinopeusrajoituksia.

Sivukaduilta on vaikea päästä Taipalsaarentielle

Asukasyhdistys Voisalmensaarelaisten puheenjohtaja Tarja Vahtokari-Sahari kertoo, että asukkaat pitävät 70 kilometrin rajoitusta risteyksissä liian korkeana.

— Moni on sitä mieltä, että Voisalmen ja Kivisalmen rampeista on vaikea päästä Taipalsaarentielle. Useat Taipalsaarentien autoilijat ajavat kovempaa kuin seitsemääkymppiä, joten risteykset koetaan vaarallisiksi.

Tasainen matkanopeus on parempi kuin edestakaisin sahaavat rajoitukset. — Jussi Kailasto

Voisalmensaarelaisten vuosikokouksessa marraskuussa käytettiin useita huolestuneita puheenvuoroja siitä, että 70:n rajoitus on voimassa koko matkalla Taipalsaaren rajalta Palloon.

Aloite on tehty Lappeenrannan kaupungille. Koska Taipalsaarentie on ELYn valtakuntaa, kaupunki on pyytänyt ELYltä lausuntoa.

Kai Skyttä

Kivisalmen Nuottaruohonkadun ja Taipalsaarentien risteys on ilta-aikaan rauhallinen. Ruuhka-aikoina Kivisalmesta on asukkaiden mukaan vaikea päästä Taipalsaarentielle.

70 km/h on usean tekijän ja pitkän pohdinnan tulos

Kaakkois-Suomen ELYn liikenneturvallisuusvastaava Sonja Lehtonen ja liikenneryhmän päällikkö Jussi Kailasto pitäytyvät aiemmassa kannassaan: yhtenäinen 70:n nopeusrajoitus on parempi kuin 60:n ja 80:n rajoitukset vuoron perään.

— 70 kilometrin rajoitus on usean tekijän summa sekä pitkän keskustelun ja pohdinnan tulos. Tasainen matkanopeus on parempi kuin edestakaisin sahaavat rajoitukset, Kailasto sanoo.

Pistekohtaisia 60:n tuntinopeusrajoituksia ei Kailaston mukaan noudatettu. Siksi ne antaisivat väärän turvallisuuden tunteen sivuteiltä Taipalsaarentielle tulijoille.

Kai Skyttä

ELY pitää parempana yhtenäistä nopeusrajoitusta kuin tiheästi vaihtuvia nopeusrajoituksia.

Liian tiheästi vaihtuvat nopeusrajoitukset huono asia

Taipalsaarentien aiempana ongelmana olivat Lehtosen ja Kailaston mukaan poikkeuksellisen tiheään muuttuvat nopeusrajoitukset. Osa autoilijoista noteerasi muutokset ja osa ei. Osa ajoi reilua alinopeutta, jolloin jotkut tekivät vaarallisia ohituksia, jolloin liikenne tökki ja sahasi.

Lyhytkestoisia nopeusrajoituksia noudatetaan heidän mukaansa huonosti, sillä moni ei viitsi hiljentää ajonopeutta vähäksi aikaa. Pitkäkestoista rajoitusta on helpompi noudattaa, kun ei tarvitse koko ajan olla hiljentämässä tai kiihdyttämässä.

Kai Skyttä

Pysähtyminen on pakollista tultaessa Nuottaruohonkadulta Taipalsaarentielle.

Poliisi, ELY, Lappeenrannan ja Taipalsaaren tekniset toimet sekä Liikenneturva katsoivat, että 70 kilometrin tuntinopeus on paras ratkaisu Taipalsaarentien ongelmalle.

70:n rajoitusta on Kailaston mukaan käytetty Suomessa melko vähän, mutta sille ei ole mitään periaatteellista tai laillista estettä.

Kiihdytyskaista liian kallis rahattomalle

Asukasyhdistys esittää myös, että Kariniemen risteykseen rakennettaisiin kiihdytyskaista, jotta raskaat ajoneuvot pääsevät nykyistä helpommin Metsä-Saimaalta Taipalsaarentielle kaupungin suuntaan.

Kiihdytyskaistaa ei ole Kailaston ja Lehtosen mukaan ole luvassa. ELYllä ei ole rahaa. Kaistan rakentaminen kaksitasoiseen risteykseen maksaisi yli puoli miljoonaa euroa.

Kai Skyttä

Lappeenrannan suunnasta tultaessa Taipalsaarentieltä pääsee kätevästi Kivisalmenkadulle Kariniemen risteyksestä.