C-hepatiitin uudet hoitosuositukset voivat aiheuttaa Eksotelle miljoonan euron lääkekustannukset — Pitkällä tähtäimellä varhainen lääkitys tulee halvemmaksi kuin vakavien maksasairauksien hoito

Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalaisen mukaan uudet lääkkeet tehoavat C-hepatiittiin lähes sataprosenttisesti, jos potilas vain sitoutuu lääkekuuriin.

Harri Teitto

C-hepatiitti tarttuu herkästi veren välityksellä. Esimerkiksi huumeruiskujen yhteiskäyttö levittää virusta. Arkistokuva.
C-hepatiitti tarttuu herkästi veren välityksellä. Esimerkiksi huumeruiskujen yhteiskäyttö levittää virusta. Arkistokuva.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi viime keväänä valtakunnallisen hoitosuosituksen C-hepatiitin hoidosta.

Hoitosuosituksessa todetaan, että valtakunnalliselle suositukselle oli tarvetta, sillä hepatiitti C:n hoito on yksinkertaistunut ja hoidettavien määrä kasvanut. Suositus tähtää muun muassa siihen, että C-hepatiittitartunta hoidettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Eksoten alueella todettiin 41 uutta C-hepatiittitartuntaa viime vuonna.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalaisen mukaan hoitosuosituksen tärkein viesti on se, että hepatiitti C:hen annetaan hoitoa jo ennen kuin se on edennyt maksasairaudeksi.

— Aiemmin hoitoa annettiin silloin, kun maksa oli jo alkanut vaurioitua. Nyt kansallisen strategian mukaan hoitoa tarjotaan heti kaikille potilaille, joilla löytyy tartunta verenkierrosta, mikäli potilas on kykenevä viemään hoidon läpi, Suomalainen selventää.

Suomalaisen mukaan suurin syy strategian vaihtumiseen on se, että pystyttäisiin hoitamaan potilaat ajoissa niin, että he parantuvat sairaudesta eivätkä tartuta sitä eteenpäin.

— Tämän avulla hepatiitti C -epidemiaa pystytään rajoittamaan niin, että tapaukset vähenevät, Suomalainen sanoo.

C-hepatiitin hoitamiseen on viime vuosina saatu uusia lääkkeitä, joita Suomalainen kehuu tehokkaiksi ja helppokäyttöisiksi. Lääkettä otetaan suun kautta päivittäin joko kahdeksan tai 12 viikon ajan. Jos potilas syö kuurin loppuun, se tehoaa Suomalaisen mukaan lähes sadan prosentin varmuudella. Hoidon haasteena on se, että potilas täytyy sitouttaa lääkekuuriin.

Nyt neuvotellaan siitä, miten hoitosuosituksen mukaiset toimet saadaan osaksi terveydenhoitojärjestelmää. Tällä hetkellä Eksotessa pyritään sopimaan siitä, millä tavalla hoito jakautuu erikoissairaanhoidon, päihdehuollon ja avoterveydenhuollon kesken.

— Kysymys on myös siitä, miten lääketieteelliset toimijat pystyvät viestittämään kansallisista tavoitteista heille, jotka rahahanoja käsittelevät. Lääkehoito maksaa edelleen kohtalaisesti, vaikka kansallisella kilpailuttamisella onkin saatu erittäin suuria alennuksia lääkehoidon hintaan.

Suomalainen huomauttaa, että C-hepatiittipotilaiden hoitaminen varhaisessa vaiheessa on investointi siihen, etteivät taudit pääse etenemään. Edetessään C-hepatiitti voi aiheuttaa vakavia maksasairauksia ja suuria kustannuksia.

— Esimerkiksi yksi maksansiirto maksaa noin puoli miljoonaa euroa, Suomalainen sanoo.

Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula kertoo, että Eksote on sitoutunut noudattamaan THL:n suosituksia. Vielä ei kuitenkaan ole tiedossa millä tahdilla uudet suositukset laitetaan täytäntöön, koska se vaatii henkilöstön kouluttamista.

Tarkkoja summia ei ole tiedossa, mutta C-hepatiittipotilaiden lääkkeet on pyritty ottamaan huomioon ylitysriskinä jo tämän vuoden lääkebudjetissa.

— Jos kaikki, jotka hyötyisivät uusista suosituksista saisivat lääkkeet, niihin voi kulua vuodessa miljoonakin euroa, Karhula sanoo.

Hän kuitenkin lisää, että loppuviimeksi suositukset on tehty niin, että pitkällä tähtäimellä ennaltaehkäisevä lääkitys on kansantaloudellisesti järkevää.

Eksoten alueella todettiin 41 uutta C-hepatiittitartuntaa viime vuonna. Vuonna 2018 tartuntoja todettiin 37 ja sitä edeltävänä vuonna 26.