Pesänlaskijat löysivät Saimaalta 78 saimaannorpan kuuttia — Epävarmoja kuuttihavaintoja on useita, sukelluksilla etsitään istukoita, jotka kertovat syntyneestä kuutista

Löydetyistä kuuteista neljä oli kuolleita. Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela arvioi, että tarkka syntyneiden kuuttien määrä tarkentuu pesäpaikkasukelluksin toukokuussa.

Timo Seppäläinen

Puruvedeltä ja Paasselältä löytyi ensi kertaa pitkään aikaan kuutti, kertoo suojelubiologi Jouni Koskela Metsähallituksesta,
Puruvedeltä ja Paasselältä löytyi ensi kertaa pitkään aikaan kuutti, kertoo suojelubiologi Jouni Koskela Metsähallituksesta,

Saimaalla syntyi kuluneena talvena 78 kuuttia, joista kuolleita oli neljä. Tiedot kerättiin kevään pesänlaskennoissa. Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela arvioi, että tarkka syntyneiden kuuttien määrä tarkentuu pesäpaikkasukelluksin toukokuussa.

Heikkojen pesälaskentaolojen vuoksi epävarmoja kuuttihavaintoja on useampia. Sukelluksin etsitään pesäpaikolta istukoita, jotka kertovat paikalla syntyneen kuutin.

Vaikeat olosuhteet

Metsähallituksen Luontopalvelujen johtamat pesälaskennat tehtiin vaikeissa olosuhteissa. Laskentoihin osallistui noin sata henkilöä, joista suurin osa oli paikallisia vapaaehtoisia.

Heikkojen jääolojen vuoksi pesätarkistukset jouduttiin tekemään lyhyellä ajanjaksolla.

Koskelan mukaan päättynyttä talvea luonnehti heikko jäätilanne. Jään tultua se peittyi lumikerroksella ja jäätyminen oli epätasaista. Heikkojen jääolojen vuoksi pesätarkistukset jouduttiin tekemään lyhyellä ajanjaksolla, normaalin kahden viikon sijasta noin viikon aikana.

"Suojelu tuottaa tulosta"

Verkkokalastusrajoituksien ulkopuolella syntyi kaksi kuuttia: Puruvedellä ja Paasselällä. Näiden kuuttien ensimmäisten elinkuukausien turvaamiseksi ELY-keskus pyrkii tekemään osakaskuntien kanssa verkkokalastuksen rajoitussopimuksen.

Kuuttien elinpiireillä on Saimaalla keväistä verkkokalastusta rajoitettu 2 680 km laajuisella alueella. Paras tapa elvyttää erittäin uhanlaisen eläimen kantaa on estää saimaannorppien kuolemat kalaverkkoihin.

—Kuutien syntymät osoittavat, että suojelu tuottaa tulosta ja saimaannorppa voi palata aiemmin autioituneille elinalueilleen, toteaa ylitarkastaja Tero Sipilä. Saimaan pieni norppakanta on luokitukseltaan erittäin uhanalainen.