Lemin seurakuntatalolle ei herunut purkulupaa – Tuntuu, että kätemme on sidottu, sanoo Taipaleen seurakunnan talouspäällikkö

ELYn arkkitehti suosittelee, että Taipalsaaren seurakunta ja Lemin kunta selvittäisivät mahdollisuutta asemakaavamuutokseen

Kai Skyttä

Lemin seurakuntatalo on valmistunut 1950-luvun lopulla ja laitettiin viime vuonna käyttökieltoon sisäilmaongelmien takia.
Lemin seurakuntatalo on valmistunut 1950-luvun lopulla ja laitettiin viime vuonna käyttökieltoon sisäilmaongelmien takia.

Taipaleen seurakunta ei ole saanut toivomaansa purkulupaa Lemin seurakuntatalolle. Rakennus on suojeltu ja se on myös osa kulttuurisesti merkittävää ympäristöä Lemin kirkon ja kellotapulin läheisyydessä.

Lemin kunnan tekninen lautakunta on antanut kielteisen päätöksen purkulupahakemukseen.

– Se ei ollut yllätys. Kunta ei ole voinut muuta päättää. Olemme joutuneet puun ja kuoren väliin, ja tuntuu, että kätemme on sidottu, huomauttaa seurakunnan talouspäällikkö Tiina Lavikka.

Lavikan mukaan on kohtuutonta, ettei sisäilmaongelmaista rakennusta saa purkaa. Noin 500 neliön rakennus on ollut käyttökiellossa viime vuodesta lähtien.

Yhtä kohtuuttomana hän pitää kantaa, jonka mukaan seurakunta ei olisi huolehtinut rakennuksen kunnossapidosta. Tähänastisten korjausten on arvioitu maksaneen seurakunnalle noin 200 000 euroa.

– Kyse ei ole viime vuosista, vaan seurakuntatalolla on pitkä remonttihistoria. En ole alan ammattilainen, mutta yli 60 vuotta vanhaan taloon on tehty laajennusosa. Siinä niin kuin myös myöhemmissä remonteissa on noudatettu eri tekniikoita kuin taloa alunperin rakennettaessa.

Tiina Lavikan mukaan noin pitkässä laajennus- ja remonttihistoriasta on turhaa etsiä syyllisiä asiain nykytilaan.

– Mieluummin kannattaa katsoa eteenpäin ja etsiä ratkaisuja.

"Talon kunto pitäisi selvittää kattavammin"

Rakennustutkija Noora Virtanen Etelä-Karjalan Maakuntamuseosta huomauttaa, että rky-suojelumerkintä kattaa sekä seurakuntatalon että kirkon tienoon. Kokonaisuus on merkittävää kulttuuriympäristöä ja kaavalla suojeltu.

Maakuntamuseo on omassa lausunnossaan tukenut kunnan päätöstä.

Virtanen korostaa, että suojellun rakennuksen korjaustarve ei ole riittävä peruste purkamiselle.

– Kiinteistön omistajalla on velvollisuus pitää rakennus käyttäjille turvallisena. Seurakunta on lähtenyt ensisijaisesti selvittämään purkamista.

Rakennustutkija on tietoinen siitä, että lopputulos seurakuntatalon eri aikakausien rakentamisesta, laajennuksista ja remonteista ei ehkä saata toimia halutulla tavalla.

– Jos seurakuntatalosta löytyy ulkopuolisen pätevän toimijan tarkastuksessa sellaisia rakenteellisia vaurioita, joita ei ole tähän mennessä havaittu, se saattaisi muuttaa asian. Käsitykseni mukaan talon kunto pitäisi selvittää kattavammin.

Suojeluarvojen heikentymiseen pitäisi olla hyvin vahvat syyt. — Tuija Mustonen

"Asemakaavamuutos neuvoteltavaksi"

Suojelumerkinnän yli ei niin vain kävellä. Sen tietää myös arkkitehti Tuija Mustonen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY).

– Suojelua on todella vaikea purkaa. Suojeluarvojen heikentymiseen pitäisi olla hyvin vahvat syyt.

Hän muistuttaa rakennustutkijan tavoin omistajan velvoitteista pitää suojeltu rakennus kunnossa.

Täysin umpikujassa ei kuitenkaan olla. Mustosen mielestä Taipaleen seurakunnan kannattaisi ottaa neuvoteltavaksi asemakaavanmuutos Lemin kunnan kanssa. Kunnalla on kaavoitusmonopoli.

Seurakunnan pitäisi harkita mahdollista kaavamuutosta varten, millaiseen käyttöön ja kuinka paljon nykyinen Lemin kirkkopiiri tilaa tarvitsee.

Valmisteluun kuuluu, että rakennuksen arvo ja kunto tutkitaan tarkemmin.

– Siinä voisi käydä ilmi sellaisia syitä, joiden ansiosta suojelumerkinnän poisto kaavasta olisi harkittavissa.

Yksi vaihtoehto voisi olla, että kuntoselvitykseen perustuen arvioitaisiin vain rakennuksen uudempien laajennusosien purkamista.

Kaavamuutos pyöräyttäisi uudelleen asiantuntijoiden lausuntokierroksen. Silloin tapausta pitäisi Mustosen mukaan selvitellä laajemmin.

"Tilanne on kiusallinen, mutta vastaavaa sattuu"

Tämän hetken tilanne on kiusallinen Taipaleen seurakunnalle. Sen myöntävät sekä Noora Virtanen että Tuija Mustonen. Toisaalta useita vastaavia tapauksia on sattunut.

– Ja sattuu, kun tilanteet esimerkiksi pienissä seurakunnissa muuttuvat, sanoo Tuija Mustonen.

Noora Virtanen valottaa, että Maakuntamuseon rooli on katsoa Lemin seurakuntataloa kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta ja ottaa siihen kantaa.

Suojeluvelvoitetta ei arvoteta niiden mahdollisten kustannusten mukaan, joita korjaamisesta kiinteistönomistajalle aiheutuu.

Taipaleen seurakunnassa on Tiina Lavikan mukaan toistaiseksi keskusteltu vain epävirallisesti purkukiellosta. Seuraava kirkkoneuvoston kokous on heti pääsiäisen jälkeen.