Lappeenrantalaisen pilkkijän kaira kertoo totuuden kevätjäiden laadusta — Kaira murentaa jään kuutioiksi ja menee helposti läpi

Lappeenrannan edustalla on päivä päivältä heikkenevää jäätä 25—30 senttiä. Saimaan pinta rauhoittuu, jos kuiva sää jatkuu.

Minna Mänttäri

Esa Kettunen on pilkkinyt muutaman kerran tänä talvena. Sunnuntain reissu oli tulokseton.
Esa Kettunen on pilkkinyt muutaman kerran tänä talvena. Sunnuntain reissu oli tulokseton.

Jäät tummuvat ja kohta sulavat. Tämä on tilanne Lappeenrannan edustan jäillä. Jää kesti pilkkijän, potkukelkkailijan ja hiihtäjän vielä sunnuntaina. Jääkelit kuitenkin huononevat kovaa vauhtia ja alkavat olla tältä talvelta ohi.

Esa Kettunen oli sunnuntaina lapsenlapsensa Markus Kettusen kanssa pilkillä Rapasaaren ja Pikisaaren välisen salmen tuntumassa. He lähtivät aamuyhdeksältä liikkeelle potkukelkoilla ja testasivat kalaonnea useissa paikoissa kaupungin edustalla. Huono se oli, vielä puolenpäivän jälkeenkin.

Esa Kettusen mukaan pilkintä oli enemmänkin auringonottoa kuin kalastamista.

Minna Mänttäri

Markus Kettunen sai kuvan pilkkireiästä kaksi pientä ahventa.
Markus Kettunen sai kuvan pilkkireiästä kaksi pientä ahventa.

Jään paksuus oli kairausten perusteella 25—30 senttiä. Pilkkireiän kairaus kertoi Esa Kettuselle, että jää ei ole enää läheskään priimaa.

— Kairatessa tuntee hyvin, ettei jää ole enää kiinteää. Reikä syntyy nopeasti. Jää murenee sokeripalan kokoisiksi kuutioiksi. Kairanrei’istä tulee vähän neliskanttisia.

Suur-Saimaa jäätyi ihanneoloissa, Pien-Saimaa huonommissa

Lappeenrannan edustan ja Suur-Saimaan jään laadussa on selvä ero. Suur-Saimaalle syväväylää lauantaina murtaneen m/s Tyrskyn työ sujui hitaasti, sillä teräsjää oli nimensä mukaista.

Syynä tähän on Suur-Saimaan myöhäinen jäätyminen. Suuret selät jäätyivät kerralla ja kunnolla, kun kovat pakkaset tulivat tammikuussa. Sinne syntyi laadukasta jäätä, sillä lumisateita ei ollut jäätymisen ensimmäisinä päivinä. Pienemmät vedet jäätyivät selvästi aiemmin.

Minna Mänttäri

Esa Kettunen kertoi, että aamulla jään pinta oli vielä kova mutta pehmeni aamupäivän mittaan.
Esa Kettunen kertoi, että aamulla jään pinta oli vielä kova mutta pehmeni aamupäivän mittaan.

Vedenpinta laski maltillisesti saimaannorpan kannalta

Saimaan vedenpinnan muutokset eivät tänä talvena haitanneet saimaannorpan pesintää. Järven jäätymisen ja maaliskuun 20:nnen päivän välillä Saimaan pinta saisi muuttua suuntaan tai toiseen enintään 20 senttiä.

Vesistöyksikön päällikkö Visa Niittyniemi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta kertoo, että Saimaa jäätyi Lauritsalassa 15. tammikuuta ja Haukivesi Savonlinnan yläpuolella 25. joulukuuta.

Vedenpinnan lasku jäi jäätymisestä maaliskuun 20:nteen päivään selvästi vähempään kuin 20 senttiä.

Jos Saimaan pinta laskee enemmän kuin 20 senttiä, pesät romahtavat ja jäävät kuivilleen. Jos vesi nousee enemmän kuin 20 senttiä, pesät hukkuvat. Tänä talvena ei käynyt kumminkaan perin.

Minna Mänttäri

Kairatessa tulee kuutiomaisia jäitä. Se tarkoittaa, että jään laatu on heikentynyt.
Kairatessa tulee kuutiomaisia jäitä. Se tarkoittaa, että jään laatu on heikentynyt.

Vuoksen lisäjuoksutukset ja Saimaan tulvariskit arvioidaan

Viime aikojen vähäsateisuus ja Vuoksen reilu lisäjuoksutus, 900 kuutiometriä sekunnissa, ovat selvästi helpottaneet Saimaan tulvatilannetta.

Saimaan tulvan kehittymisen kannalta seuraavat viikot ovat Niittyniemen mukaan ratkaisevia. Jos vähäsateinen jakso jatkuu, juoksutuksen vähentämistarvetta arvioidaan lähiviikkoina. Juoksutuksen kasvattamiselle entisestään ei näytä olevan tarvetta.

Niittyniemen mukaan ratkaisut tehdään aina siten, että tulvariskiä arvioidaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tähänastisella lisäjuoksutuksella vedenpintaa on saatu laskettua 20 senttiä verrattuna luonnon tilaan.

Lunta keskimääräistä enemmän

Saimaan valuma-alueella lumikuorma eli lumen vesiarvo on keskimääräistä suurempi. Valuma-alueen pohjoisosassa lumen vesiarvo on selvästi tavanomaista suurempi.

Minna Mänttäri

Kevät tekee jo tuloaan Pikisaaren etelänpuoleisessa rannassa.
Kevät tekee jo tuloaan Pikisaaren etelänpuoleisessa rannassa.

Saimaan pinta oli Lauritsalassa sunnuntaina korkeuslukemassa 76,14 — 76,15 metriä merenpinnan yläpuolella. Järvenpinta on 56 senttiä senttiä korkeammalla kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.

Kommentoidut