Yli 8 000 työtöntä eteläkarjalaista ottaa lähikuukausina tuntumaa aktiivimalliin — TE-toimistolla edessä 24 000 haastattelua vuodessa Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalassa pitää tehdä runsaat 24 000 haastattelua vuodessa. Erilaisiin valmennuksiin on jo jonoja.

Päivi Virta-Salo

Joulukuun lopussa Etelä-Karjalan reilulle 8 000 työttömälle oli TE-toimistossa tarjolla 425 työpaikkaa. Onneksi 15 000 työnhakijan joukosta vain runsas puolet on kokonaan vailla töitä. Loput ovat määrä- tai osa-aikaisissa työsuhteissa tai esimerkiksi koulutuksessa.

Tuhannet työnhakijat pääsevät tai joutuvat nyt niin sanotun aktiivimallin pyörityksiin. Tavoitteena on jatkaa jo vuoden verran käytössä olleita, kolmen kuukauden välein tehtäviä haastatteluja ja päivittää suunnitelmia.

Työttömän itsensä kannalta tärkeää on saada seuraavan kolmen kuukauden aikana vähintään 18 tuntia palkkatyötä tai koulutusta tai ryhtyä yrittäjäksi. Muuten pienenee työttömyyskorvaus.

— Aktiivimalli näkyy niin, että asiakkaat ovat kyselleet vaihtoehtoja paljon enemmän kuin aikaisemmin. Erilaisiin valmennuksiin on jonoja, ja koulutuksiin haetaan entistä ahkerammin, Kaakkois-Suomen TE-toimiston palvelujohtaja Tuija Luodelahti sanoo.

Kaikkia ei ehditty haastatella

Käytännössä jokainen TE-toimiston työtön asiakas haastatellaan kolmen kuukauden välein. Se on valtava urakka.

— Haastattelujen lukumäärän voi karkeasti laskea kertomalla työttömien ja palveluissa olevien määrän kolmella eli Etelä-Karjalassa pitää tehdä runsaat 24 000 haastattelua vuositasolla.

Ongelmana on TE-toimistojen resurssien puute. Etelä-Karjalassa määräaikaisia työntekijöitä haastatteluja hoitamassa on kahdeksan.

— Viime vuonna ehdimme Etelä-Karjalassa hoitaa määräajan puitteissa lähes 80 prosenttia haastatteluista. Loputkin tietysti hoidetaan, mutta ei ihan ajallaan tällä hetkellä.

Lisämäärärahaa tarvitaan

TE-toimistot saivat viime vuonna haastattelujen hoitamiseksi lisärahaa henkilöstön palkkaamiseen. Rahalla palkattiin Kaakkois-Suomeen 15 määräaikaista työntekijää.

— Sopimukset ovat voimassa kesäkuun loppuun, ja sitten katsotaan, mihin rahat sen jälkeen riittävät. Toivomme, että saamme rahaa lisäbudjetissa.

Määräaikaisia tarvittaisiin Luodelahden mukaan noin puolet enemmän kuin viime vuonna.

— Hankalaa on se, että laki on pysyvä, mutta rahoitus on määräaikaista.

Asiakkaat pitävät hyödyllisenä

Luodelahti uskoo aktiivimalliin.

— Säännöllinen yhteydenpito asiakkaan kanssa auttaa. Tulevaisuuden pohdinta ja palvelujen läpikäyminen on hyvä asia, ja pääsääntöisesti asiakkaat pitävät sitä hyödyllisenä.

Luodelahden arvion mukaan ainakin joka kolmannen haastatellun kanssa sovitaan joku konkreettinen toimenpide edistämään työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista. Haastattelujen yhteydessä tehdään myös työtarjouksia.

Aktiivimalli näkyy niin, että asiakkaat ovat kyselleet vaihtoehtoja paljon enemmän kuin aikaisemmin.

— Ihmiset ovat hyvin aktiivisia, ja hakeutuvat palveluihin. Esimerkiksi yli tuhat ihmistä opiskelee omaehtoisesti työttömyyspäivärahan turvin, ja työvoimakoulutuksessa, työkokeilussa ja uravalmennuksessa oli liki 500 henkilöä.

Päivi Virta-Salo

Työn saaminen on joillekin vaikeaa

Luodelahti myöntää, että on myös ihmisiä, joille työllistyminen on vaikeaa.

— Heillä voi olla monenlaisia esteitä osaamisen vajeesta terveysongelmiin.

Koko alueen ongelma on ikärakenne. 30 prosenttia Kaakkois-Suomen työnhakijoista on yli 55-vuotiaita.

— Se ei välttämättä tarkoita, ettei työllisty. Hoitoalalla moni eläkeläinenkin on pyydetty töihin. Niillä, joilla on ammatinvaihto edessä yli viisikymppisenä, on hankalampaa.

Toisaalta tietyillä aloilla työvoimasta on jo puutetta.

— Rakennusalalla varmaan kaikki rakennusmestarit ovat töissä, ja erityisasiantuntijoista ja it-osaajista on pulaa. Suorittavan tason työntekijöistä muun muassa hitsarit ja koneasentajat ovat melko hyvin töissä.

Tavoitteena työllisyysasteen nostaminen

Keskustelu aktiivimallista on pyörinyt 18 tunnin työvelvoitteen ympärillä. Luodelahti muistuttaa, että keskeinen tavoite on työllisyysasteen nostaminen, ei se, että lyhyellä määräaikaisella työsuhteella saa säilytettyä työttömyysturvansa ennallaan.

— Toivotaan, että määräaikaisia työsuhteita otettaisiin jatkossa paremmin vastaan, ja ihmiset työllistyisivät niiden kautta paremmin myös pidemmäksi aikaa.