Imatran rakennusvalvonnalle pyyhkeitä: Ritikanrannan historiallisen puutalon purattaminen on kohtuutonta ja täysin turhaa, sanoo Etelä-Karjalan museo

Yli satavuotias puutalo on rakennustutkijan mukaan täysin kunnostettavissa.

Santeri Tynkkynen

Purkaa vai säilyttää? Asia selviää, kun Itä-Suomen hallinto-oikeus antaa päätöksensä.

Kiistely Ritikanranta 1:n puutalon kohtalosta on saanut uuden käänteen.

Imatran rakennusvalvonta määräsi huonokuntoisen rakennuksen purettavaksi viime syyskuussa. Rakennuksen omistava yksityishenkilö valitti päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, jossa asia on parhaillaan käsiteltävänä.

Uutta on se, että Etelä-Karjalan museo asettuu voimakkaasti rakennuksen omistajan Lauri Larssonin tueksi. Larsson suunnittelee vuonna 1893 valmistuneen rakennuksen kunnostamista ja vaatii oikeudessa purkumääräyksen kumoamista.

Myös Etelä-Karjalan museo vastustaa purkamista.

Kohtuutonta ja tarpeetonta

Museon rakennustutkijan, amanuenssi Sini Saarilahden hallinto-oikeudelle toimittaman kannanoton mukaan Imatran rakennusvalvonnan purkumääräys on kohtuuton ja tarpeeton.

Kohde kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön ja on osa Vuoksen historiallista rantatietä. Samalla se on yksi Imatran vanhimmista säilyneistä asuinrakennuksista.

Purkamisen myötä menetettäisiin oleellinen osa alueen kulttuurihistoriaa ja paikallisidentiteettiä sekä alueen alkuperästä kertova historiallinen kerrostuma, Saarilahti sanoo kannanotossaan.

Täysin korjattavissa

Etelä-Karjalan museo suoritti lokakuussa katselmuksen, jossa tutkittiin rakennuksen vauriot ja korjaustarpeet. Rakennuksen todettiin säilyneen hyvin alkuperäisessä asussaan, olevan kohtuullisessa kunnossa ja täysin korjauskelpoinen.

Hannu Ojala

Tältä Ritikanranta 1 näytti ennen julkisivun maalausta. Kuva vuodelta 2017.

Vauriot ovat museon mukaan paikallisia, eikä taloa niiden vuoksi tarvitse purkaa, etenkään kun omistaja on sitoutunut korjauksiin.

Kaava vanhentunut

Maakuntakaavassa Ritikanrannan kulttuurihistorialliset arvot on Saarilahden mukaan tunnustettu.

Sen sijaan voimassa olevassa asemakaavassa rakennusta ei ole suojeltu. Alueen arvot huomioiden Etelä-Karjalan museo pitää asemakaavaa vanhentuneena ja puutteellisena.

Toistaiseksi rakennus on suojassa purkamiselta, sillä hallinto-oikeus on kieltänyt purkumääräyksen toimeenpanon valituksen käsittelyn ollessa kesken.

Miten asiassa lopulta käy, selviää hallinto-oikeuden antaessa ratkaisunsa.