Lappeenrannan Energia teki viime vuonna voittoa odotetusti – kaupungin kassaan kilahtaa 3,74 miljoonaa euroa

Voitot menevät kaupungin lisäksi, verkoston saneeraukseen ja uuteen jätevedenpuhdistamoon.

Lappeenrannan Energian sähkön myynti jäi viime vuonna edellisvuodesta, ja sähkönmyyntitulot pienenivät selvästi. Myyntituotto sähkönsiirrosta puolestaan kasvoi.

Lappeenrannan Energia teki viime vuonna odotetunlaisen tuloksen. Konsernin liikevaihto oli 121 miljoonaa euroa ja liikevoitto 26 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavat luvut ovat 124 miljoonaa euroa ja 36 miljoonaa euroa. Edellisvuoden korkeampia lukuja selittää yhtiön mukaan silloin saatu kertaluonteinen myyntivoitto.

Lappeenrannan Energia on Lappeenrannan kaupungin yhtiö, joka jakelee ja myy kaukolämpöä, vettä, sähköä ja kaasua. Sähkönjakeluverkko ulottuu Lappeenrannan lisäksi Lemille, Taipalsaarelle ja Savitaipaleelle.

Lappeenrannan Energia maksaa voitollisesta tuloksestaan omistajalle eli Lappeenrannan kaupungille osinkoja 3,74 miljoonaa euroa.

Jätevedenpuhdistamosta tuomio tänä vuonna

Sähkönsiirron, veden ja kaasun myyntituotot kasvoivat.

Konserniin kuuluvat Lappeenrannan Lämpövoima ja Lappeenrannan Energiaverkot.

Lämpövoiman liikevaihto kasvoi 24 miljoonaan euroon ja liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa. Lämpövoima valmistautuu uuden jätevedenpuhdistamon rakentamiseen. Puhdistamoon liittyvä kaavamuutos on korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä ja ratkaisua odotetaan tänä vuonna.

Energiaverkkojen liikevaihto kasvoi 60 miljoonaan euroon ja liikevoitto oli 17 miljoonaa euroa. Tuotto käytetään verkostojen saneeraukseen ja parantamiseen.

Kaasun ja sähkönsiirron tuotot kasvoivat eniten

Energiayhtiön sähkön myynti jäi viime vuonna kahdeksan prosenttia ja kaukolämmön pari prosenttia edellisvuodesta. Sähkönmyyntitulot puolestaan pienenivät selvästi myyntiä enemmän, yli 13 prosenttia, mikä johtuu yhtiön mukaan markkinahintojen alhaisuudesta ja hinnoittelumuutoksesta. Kaukolämmönkin myyntituotto pieneni, mutta vain noin kolmen prosenttia edellisvuodesta.

Sähkönsiirron, veden ja kaasun myyntituotot sen sijaan kasvoivat, sähkönsiirron yhdeksän prosenttia, veden 3,5 prosenttia ja kaasun 18 prosenttia.

Investoinnit jäivät muutaman sata tuhatta euroa tavoitellusta 20 miljoonasta eurosta.