Luumäki säilyttää palvelutason ja veroprosentin — Kunta on laatinut vuoden 2020 talousarvion alijäämäiseksi

Matti Riihelä

Luumäki aikoo investoida vain välttämättömiin saaneerauksiin ensi vuonna.
Luumäki aikoo investoida vain välttämättömiin saaneerauksiin ensi vuonna.

Luumäki säilyttää palvelut ja kunnan tuloveroprosentin ennallaan. Kunnanvaltuusto linjasi ne lähtökohdiksi vuosien 2020—2022 taloussuunnitelmalle, ja niistä on pidetty kiinni.

Vuoden 2020 ja suunnitelmavuosien talousarviot on laadittu alijäämäisiksi. Ensi vuoden alussa kunta laatii suunnitelman talouden tasapainottamiseksi, jotta talouden tilanne saadaan korjattua suunnitelmavuosien aikana.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille (Eksote) maksettavat laskut ovat suurin menoerä. Kunnan maksuosuus Eksotelle on 20 miljoonaa euroa. Summa on kasvanut edellisvuoteen verrattuna lähes viisi prosenttia.

Taloussuunnitelman laatimista on vaikeuttanut verotuloennusteiden ja valtionosuuslaskelmien epävarmuus. Ennusteet ovat muuttuneet syksyn 2019 aikana useita kertoja.

Myös menojen ennustaminen on ollut kunnassa tavanomaista vaikeampaa. Erityisen työlästä on ollut arvioida Eksoten maksuosuuksia.

Minna Mänttäri

Luumäki säästää ensi vuonna hivenen palkkamenoissa. Säästöt syntyvät sivistystoimessa.
Luumäki säästää ensi vuonna hivenen palkkamenoissa. Säästöt syntyvät sivistystoimessa.

Kunta säästää palkoissa hivenen, eikä investointeja ole luvassa

Palkoissa ja henkilöstökuluissa kunta arvelee säästävänsä hivenen edellisvuoteen verrattuna. Vähennys selittyy pääosin sivistyslautakunnan toimialalla toteutettavilla säästöillä.

Verotuloja kunta odottaa saavansa 17 632 000 euroa, joka on 5,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tulovero on arvioitu 20,5 prosentin mukaan ja sen tuotoksi arvioidaan 13 675 000 euroa.

Valtionosuudet kasvavat kuusi prosenttia edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Kasvu selittyy pääosin kertaluonteisilla ja kustannusneutraaleilla korotuserillä, joten ne eivät vahvista kuntataloutta.

Luumäki aikoo investoida huomattavasti vähemmän kuin edellisvuosina. Uusi paloasema jää suurimmaksi investoinniksi vähään aikaan.

Investointeihin on varattu 879 000 euroa, ja ne käytetään vain välttämättömiin saneeraus-, korjaus- ja suunnittelumenoihin.

Luumäen kunnanvaltuusto vahvisti talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020—2022 kokouksessaan maanantaina.

Luetuimmat