Välityskeskus ja taksiyrittäjät antoivat Eksotelle selvityksen vammaiskyytien takkuamisesta — Välityskeskuksen mukaan autoja oli liian vähän, taksien mukaan välityskeskus ei toiminut sovitulla tavalla

Välityskeskus on värvännyt lisää työntekijöitä ja rukannut järjestelmiään. Eksote patistelee taksiyrittäjiä pistämään enemmän autoja ajoihin. Taksiliiton mukaan Eksoten kilpailutuksessa oli ongelmia.

mIKA sTRANDÉN

Sirkku Perttula sai taksin sovittuun aikaan elokuussa.  Mikko Tarhonen auttaa kampaajalla käyneen Perttulan autoon.
Sirkku Perttula sai taksin sovittuun aikaan elokuussa. Mikko Tarhonen auttaa kampaajalla käyneen Perttulan autoon.

Vammaiskuljetukset ovat takkuilleet Eksoten alueella elokuusta alkaen. Eksote on pyytänyt ja saanut palveluntarjoajilta selvityksiä siitä, miksi kuljetuksia on myöhästynyt ja puhelinpalvelussa on ollut ruuhka, ja miksi tilaaja ei ole saanut pahimmassa tapauksessa kyytiä lainkaan.

Välityksen ongelmia selvitti Kuntalogistiikka Oy ja taksien suhteen asiaa valaisi 20 yrittäjää. Eksoten hallitus käsittelee selvityksiä keskiviikon kokouksessaan.

Taksien näkökulmasta välitysjärjestelmä ei ole toiminut sovitulla tavalla. Kyytejä on tarjottu varatuille tai liian kaukana oleville takseille sekä vapaapäiväläisille. Lisäksi kyytejä on tarjottu alueille, joita autoilija ei ole tarjouksessaan luvannut hoitaa.

Kuntalogistiikan mukaan selkein syy ongelmiin on ollut liian vähäinen taksien määrä. Välityskeskuksella ei ole ollut esimerkiksi muuta vaihtoehtoa, kuin hätyytellä tauolla olevia kuskeja ratin taakse.

Kuntalogistiikka on pyrkinyt petraamaan palveluaan. Kun firma havaitsi, että heillä on liian pieni porukka hoitamassa välitysrumbaa, se rekrytoi neljä uutta ihmistä. Lisäksi se on tehnyt parannuksia järjestelmiinsä. Esimerkiksi vapaapäiväläiset eivät joudu ottamaan enää kyytitarjouksia.

Myös taksiyritykset ovat tehneet parhaansa tilanteen kohentamiseksi.

— Olemme kannustaneet palveluntuottajia lisäämään ajoneuvoja ja moni onkin lisännyt, kertoo Eksoten logistiikkapäällikkö Henna Granqvist.

Taksiliiton mukaan sopimusehdot olivat monelle yrittäjälle liian kovat

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Eksote kilpailutti asiakkaiden tilaamat vammaiskyydit. Välityspalvelujen osalta vain Kuntalogistiikka Oy jätti tarjouksensa. Kuljetuspalveluja tarjosi 25 taksiyritystä, ja ne kaikki valittiin hommaan mukaan.

Taksiliiton mukaan kilpailutus ei mennyt putkeen, ja ongelmat johtuvat pitkälti siitä. Liiton tekninen asiantuntija Ville Jaakola sanoo, että tarjousasiakirjat olivat ihan hyvät, mutta sopimus sisältää kovia ehtoja.

— Jos noudattaa sopimusta, autoilija ei voisi ajaa muita kuin Eksoten kuljetuksia. Varsinkaan maaseudulla työtään tekevä taksiautoilija ei pysyisi siten leivän syrjässä kiinni, Jaakola sanoo.

Granqvistin mukaan palveluntuottajat voivat suorittaa myös muita kuljetuksia.

— Niille ajankohdille, joina palveluntuottajat ilmoittavat ajoneuvot Eksoten käyttöön, he ovat velvoitettuja ottamaan vastaan tarjotut kuljetukset. Silti, jos kuljetuksia ei jollekin ilmoitetulle ajankohdalle ole tarjottu, palveluntuottaja voi kesken ajovuoron olla muussa ajossa. Järjestelmä on nimenomaan joustava palveluntuottajan näkökulmasta, Granqvist vastaa.

Tarjousprosessissa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kuljettajat esittivät peräti 176 kysymystä, ja se kielii Jaakolan mukaan siitä, että Eksoten tarjous ei ollut riittävän selkeä.

— Kysymyksiä ei määrään nähden tullut kovinkaan monelta eri taholta, eli tilanne ei välttämättä kerro epäselvistä asiakirjoista, Granqvist puolustautuu.

Eksote vastasi kaikkiin kysymyksiin ja se selkeytti tilannetta. Ongelma syntyi, kun nuo kysymykset ja vastaukset eivät päätyneet sopimuspaperiin. Tarjous- ja sopimusasiakirjojen välille syntyi jopa ristiriita.

— Kovin moni taksiyrittäjä ei uskaltanut vetää nimeä paperiin, jossa luki, että seuraa rahallisia sanktioita, mikäli rikkoo sopimuksen. Autoja olisi saatu mukaan enemmän, jos sopimuspaperiin olisi lisätty lause, että tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin annetut vastaukset ovat mukana sopimuksessa, Jaakola uskoo.

Granqvist vastaa, että on tyypillinen käytäntö, ettei asiakirjoja muuteta, vaan kysymykset ja vastaukset ovat osa kokonaisuutta.

Uusi taksilaki ja kilpailutukset sotkeneet vammaiskuljetuksia muuallakin

Taustalla on uudistunut taksilaki, joka astui voimaan heinäkuun alussa. Suomen Kuntaliitto patisteli kuntia kilpailuttamaan vammaiskuljetukset hyvissä ajoin ennen uuden lain voimaan astumista.

— Osasimme varautua siihen, että ongelmia saattaa tulla, sanoo erityisasiantuntija Jaana Viemerö Suomen Kuntaliitosta.

Kuntaliitto on tehnyt kunnille kyselyn siitä, kuinka vammais- ja koulukyydit ovat alkaneet rullaamaan uuden lain myötä. Tulosten analysointi on vielä kesken.

— Vammaispalvelujen kyydit ovat sujuneet kohtalaisen hyvin. Jossakin päin maata on ollut ongelmia, mutta vastapainoksi toisaalla on sujunut hyvin. Niin ei pitäisi käydä missään, että joku jää ilman kyytiä.

Vammaiskyytien kilpailuttaminen oli uutta monille kunnille, ja niin myös Eksotelle. Viemerö toteaa, että kilpailutuksessa ei ole välttämättä osattu huomioida kaikkea, mitä olisi pitänyt.

— Pitää oppia siitä, mitä nyt tapahtui.

Eksoten kokousmateriaalissakin todetaan, että hankinnan valmisteluprosessi on ollut haastava ja kestoltaan pitkä.