Lappeenrannan jätevedenpuhdistamolle tarjolla oleviin paikkoihin voi tutustua esimerkiksi Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla

Toisen vaihemaakuntakaavan luonnos on nähtävillä 5.4.–10.5. Jätevedenpuhdistamon paikaksi on tarjolla Toikansuo, Hyväristönmäki, Mustola, Kukkuroinmäki, Tujula ja Kilteinen.

Mika Stranden

Toikansuon jätevedenpuhdistamo on tullut käyttöikänsä päähän. Puhdistamon ympäristölupa on voimassa vuoden 2025 loppuun asti. Arkistokuva.
Toikansuon jätevedenpuhdistamo on tullut käyttöikänsä päähän. Puhdistamon ympäristölupa on voimassa vuoden 2025 loppuun asti. Arkistokuva.

Lappeenrannan uuden jätevedenpuhdistamolle tarjolla olevat kuusi paikkaa esitellään pian nähtäville tulevassa Etelä-Karjalan toisen vaihemaakuntakaavan luonnoksessa.

Luonnoksessa puhdistamon mahdolliseksi paikaksi on merkitty Lappeenrannan nykyisen jätevedenpuhdistamon paikka Toikansuolla, Hyväristönmäki Lappeenrannan eteläpuolella, Mustola Saimaan kanavan varrella sekä Kukkuroinmäki, Tujula ja Kilteinen Joutsenossa.

Toisen vaihemaakuntakaavan luonnos on nähtävillä 5.4.–10.5. Kaikki asiakirjat löytyvät Etelä-Karjalan liiton kotisivuilta 2. vaihemaakuntakaava -sivulta, Etelä-Karjalan liiton virastosta, maakuntagallerian ensimmäisen kerroksen rappukäytävästä osoitteesta Kauppakatu 40 D, Lappeenranta, Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelukeskus Winkistä sekä Lemin ja Taipalsaaren kunnanvirastoista siellä erikseen ilmoitetuista paikoista, joissa on myös kaavan nähtävillä olon kuulutus.

Lisäksi asiasta kuulutetaan Etelä-Saimaassa, Uutisvuoksessa, Länsi-Saimaan Sanomissa ja Lappeenrannan uutisissa.

Viranomaisilta ja sidosryhmiltä pyydetään lausunnot kaavan nähtävilläoloaikana. Myös kaikilla osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä vaihemaakuntakaavaluonnoksesta sekä päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta niiden nähtävilläoloaikana.

Jätevedet pitää purkaa Saimaaseen tai Rakkolanjokeen

Luonnoksessa mainitut kuusi paikkaa ovat samat, joihin päädyttiin edellisessä, vuonna 2014 päättyneessä ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA). Silloinen YVA-prosessi kesti noin kaksi vuotta.

Vaihemaakuntakaavan luonnos ei ota kantaa purkuviemäreihin tai niiden purkupaikkoihin. Käytännössä jätevedet pitää purkaa Saimaaseen tai Rakkolanjokeen, jos Korkein hallinto-oikeus (KHO) sen sallii.

Rakkolanjoen käyttö purkuvesistönä on KHO:n käsittelyssä tällä hetkellä. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Hyväristönmäkeen suunnitellun jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan keväällä 2019, kun se piti Rakkolanjokea sopimattomana purkuvetenä.

Kaava

Toisen maakuntakaavan luonnos nähtävillä

Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla 2. vaihemaakuntakaava -sivulta,

Etelä-Karjalan liiton virastossa maakuntagallerian ensimmäisen kerroksen rappukäytävässä osoitteesta Kauppakatu 40 D, Lappeenranta,

Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelukeskus Winkissä,

Lemin ja Taipalsaaren kunnanvirastoissa.