Sammontalon suunnittelutyö jatkuu, vaikka voittaja-arkkitehdit on valittu — Opetustilojen sijaintia arvioidaan uudelleen ja hankkeen koko tarkentuu vielä: "Tavoitteena on, että kokonaisuus on käyttövalmis keväällä 2023"

Seuraavaksi hanke etenee luonnossuunnitelman päivitykseen. Tavoitteena on, että rakennussuunnittelu saataisiin käyntiin tulevana syksynä.

Tuuli Kanerva, Leo Lindroos ja Antti Soini

Valkoinen piha -ehdotuksen havainnekuva Sammontalon aulasta.
Valkoinen piha -ehdotuksen havainnekuva Sammontalon aulasta.

Lappeenrannan Sammontalon arkkitehtuurikilpailun voittajaksi julistettiin torstaina Valkoinen piha -niminen ehdotus. Ehdotuksen taustalla ovat arkkitehdit Tuuli Kanerva, Leo Lindroos ja Antti Soini.

— Valkoinen piha -ehdotuksen komea ulkoarkkitehtuuri, siinä käytettävät materiaalit ja omaleimaisuus erottivat tämän ehdotuksen muista, palkintolautakuntaan kuuluva arkkitehti Johanna Ojanlatva perustelee.

Tunnistettavin elementti lienee ehdotuksen nimessäkin esiintyvä, rakennuksen keskelle sijoittuva sisäpiha, jonka ympärillä kohoavat vaaleat tiilimuurit.

Suunnittelutyö jatkuu

Hankkeen jatkosuunnittelu on tarkoitus käynnistää välittömästi. Ehdotuksen arvioinnin aikana esiin nousseisiin muutostarpeisiin aiotaan puuttua muun muassa vaihtamalla mahdollisesti joidenkin tilaryhmien sijaintia. Tällaisia ovat muun muassa taito- ja taideaineiden tilakokonaisuus, joiden paikkaa uudessa Sammontalossa arvioidaan uudelleen. Lisäksi myös hankkeen mitoitus tarkennetaan uudelleen vastaamaan tilojen todellisia käyttäjämääriä. Käytännössä hankkeen koko voi siis vielä muuttua.

— Unelmatilanne olisi, että rakennussuunnittelu saataisiin käynnistettyä tulevana syksynä. — Pasi Leimi

Ehdotuksessa on myös joitakin rakennusteknisiä osia, joiden kohdalla suunnitelma on vielä epäselvä. Palkintolautakuntaan kuuluvan arkkitehdin Erkko Aartin mukaan tällaisia ovat esimerkiksi ehdotuksessa olevat erkkeri-ikkunat, joiden toimivuus ja kustannustehokkuus on vielä selvitettävä.

Tuuli Kanerva, Leo Lindroos ja Antti Soini

Havainnekuva edestä.
Havainnekuva edestä.

Valmis kokonaisuus palvelee yli tuhatta lasta ja nuorta

Valmistuttuaan uusi Sammontalon kompleksi pitää sisällään koulun, päiväkodin, liikuntahallin, kirjaston, nuorisotoimen ja oppilashuollon tilat, neuvolan sekä esiopetuksen tilat. Kaupungin länsiosien lakkautettavien Lavolan, Skinnarilan, Sammonlahden ja Kuusimäen koulujen oppilaat ja Skinnarilan ja Kourulan päiväkotien käyttäjät siirtyvät kaikki uuden Sammontalon tiloihin. Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtajan Pasi Leimin mukaan uuden Sammontalon on edelleen tarkoitus valmistua alkuperäisen suunnitelman mukaisesti keväällä 2023. Seuraavaksi edessä on hankkeen luonnossuunnitelman päivitys.

— Unelmatilanne olisi, että rakennussuunnittelu saataisiin käynnistettyä tulevana syksynä, Leimi sanoo.

Sammontalon arkkitehtikilpailuun osallistui 57 ehdotusta, joista neljä valikoitui mukaan kilpailun toiseen vaiheeseen. Kilpailussa toiseksi sijoittui ehdotus nimeltä Katras ja kolmanneksi Orbit.

Tuuli Kanerva, Leo Lindroos ja Antti Soini

Havainnekuva ilmasta. Sisäpihaa reunustavat valkeat tiilimuurit.
Havainnekuva ilmasta. Sisäpihaa reunustavat valkeat tiilimuurit.

Sammontalon taustaa

Lappeenrannan kaupunki järjesti kaksivaiheisen suunnittelukilpailun uudesta Sammontalosta.

Kilpailun ensimmäinen vaihe käytiin syksyllä 2018.

Toinen vaihe keväällä 2019.

Kilpailu järjestettiin Suomen arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjen mukaisesti.

Hankkeen olisi määrä olla valmis huhtikuussa 2023.

Valmistuessaan uusi Sammontalo palvelee kokonaisuudessaan yli tuhatta lasta.

Hankkeen kustannusarvio on noin 40 miljoonaa euroa.

Uusimmat uutiset