Porvoo–Kouvola-raidelinjaus voitti – Kotkan ja Luumäen vaihtoehdossa rahoitus jäisi vajaaksi

Ministeriö jatkaa neuvotteluja Itäradasta ainakin Helsingin, Porvoon, Kouvolan, Lappeenrannan, Kuopion, Mikkelin, Joensuun, Imatran, Pieksämäen, Varkauden, Kajaanin sekä Iisalmen kanssa.

Katja Juurikko

Porvoo–Kouvola-raidelinjaus voitti – Kotkan ja Luumäen vaihtoehdossa rahoitus jäisi vajaaksi

Liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa neuvotteluja itäisen suunnan hankeyhtiöstä Porvoo–Kouvola-raidelinjauksen pohjalta.

Ministeriö kertoo tiedotteessa, että kuntien rahoitusosuus näyttää toteutuvan Porvoo–Kouvola-linjauksen osalta. Sen sijaan Porvoo–Kotka–Luumäki-linjauksen suunnittelua puoltaneiden kuntien vastausten perusteella rahoitus jäisi 16 miljoona euroa vajaaksi tarvittavasta noin 54 miljoonasta eurosta.

Porvoo–Kouvola-linjauksessa rahoitusosuus on 34,3 miljoonaa euroa.

– Tämä on todella hyvä uutinen Kouvolalle ja koko itäiselle Suomelle. Itärata hanke on todella keskeinen koko alueen kehitykselle lähivuosikymmeninä. Itäradan tuoma parempi saavutettavuus ja lyhyemmät matka-ajat antavat uutta nostetta elinkeinoelämälle, mahdollistavat paikasta riippumattoman työn ja hillitsevät liikenteen päästöjä, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoo kaupungin tiedotteessa.

Kouvolalaisen kansanedustajan Paula Werningin (sd.) mukaan Itärata on ratkaisu, jonka avulla itäisen Suomen mahdollisuus kehittyä saa uutta nostetta.

─ Kyllä tässä on kyse koko itäisen Suomen edusta ja tämän hankkeen edistyminen on vahva näyttö uskomattomasto yhteistyöstä, mitä itäisen Suomen radanvarsikunnat ovat yhdessä tehneet

Itäisen suunnan raideyhteyden suunnittelukustannukset ovat alustavan arvion perusteella Porvoo–Kouvola-linjauksessa noin 70 miljoonaa euroa ja Porvoo–Kotka–Luumäki-linjauksessa noin 110 miljoonaa euroa.

Yhtiön perustamisen edellytyksenä on riittävän rahoituksen järjestyminen vähemmistöosakkailta. Kuten Turun tunnin juna- ja Suomi-rata-hankeyhtiöissä, valtion tulee omistaa itäisen suunnan hankeyhtiöstä perustamisvaiheessa vähintään 51 prosenttia ja muiden osakkaiden noin 49 prosenttia.

Ministeriön mukaan neuvotteluja jatketaan ainakin Helsingin, Porvoon, Kouvolan, Lappeenrannan, Kuopion, Mikkelin, Joensuun, Imatran, Pieksämäen, Varkauden, Kajaanin sekä Iisalmen kanssa. Neuvotteluihin ja hankeyhtiön perustamiseen voi osallistua myös muita tahoja, kuten muita itäisen Suomen radanvarsikuntia.

Hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä on hankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Valtion osallistuminen itäisen suunnan hankeyhtiöneuvotteluihin käsitellään talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa syksyn aikana. Valtion rahoitusosuudesta päättäisi eduskunta.