Lapsivaikutus-arvio puoltaa keskitystä – varjopuolena pitenevät koulumatkat

otto ponto

Ulkopuolinen konsultti teki Lappeenrannan länsialueen palveluverkkoselvityksen lapsivaikutuksen arvioinnin. Sen mukaan palveluverkon keskittäminen Sammonlahteen palvelisi parhaiten lasten etua.
Ulkopuolinen konsultti teki Lappeenrannan länsialueen palveluverkkoselvityksen lapsivaikutuksen arvioinnin. Sen mukaan palveluverkon keskittäminen Sammonlahteen palvelisi parhaiten lasten etua.

Palveluverkon keskittäminen Lappeenrannan länsialueella palvelisi parhaiten lasten etua. Tähän tulokseen tullaan konsultin tekemässä lapsivaikutusten arvioinnissa, joka liittyy meneillään olevaan länsialueen palveluverkkouudistukseen.

Keskittävä malli mahdollistaisi selvityksen tehneen Rambollin mukaan niukkenevien resurssien kohdistamisen opetuksen laatuun, laajempaan valinnaisainetarjontaan ja monipuolisempaan painotettuun opetukseen. Myös monipuolinen kerho- ja harrastustoiminta voitaisiin näin turvata.

Kouluympäristö pysyisi muuttumattomana suurella osalla lapsista, jolloin päästäisiin pitkäjänteiseen yhteistyöhön lapsen, koulun ja perheiden kanssa. Lasten kaveripiiri laajenisi isossa koulussa.

Keskittävä malli pidentäisi päiväkoti- ja koulumatkoja osalla lapsista, ja osan koulumatkareitit muuttuisivat. Kokonaisuutena matkojen pituuksien arvioidaan pysyvän kohtuullisina, mutta liikenneturvallisuuteen jouduttaisiin kiinnittämään entistä enemmän huomiota.

Pienemmät päiväkoti- ja kouluyksiköt voidaan kokea tutummiksi ja turvallisemmiksi, mutta selvityksen mukaan lapset ja nuoret näkevät yhtenäiskoulussa enemmän mahdollisuuksia. Kiusaamista tulee ehkäistä kaikkialla palveluverkkomallista riippumatta.

Lapsivaikutusten arvioinnissa nykytilanteeseen verrattiin palvelut Sammonlahden kouluun keskittävää mallia sekä mallia, jossa Kourulassa säilyisi esi- ja kahden alimman vuosiluokan opetus.

Lappeenrannan kaupunginhallitus käsittelee lapsivaikutusten arviointia maanantaisessa kokouksessaan.

Anne Kokkonen

Anne Kokkonen

Luetuimmat

Kommentoidut