Itäisen paloaseman kaava etenee — Lautakunta teki pieniä täsmennyksiä esitykseen

Abessinianpuiston tulevan paloaseman ja asuintalojen välille istutetaan riittävä näköeste kasveista, tontin etelälaidalla ei saa parkkeerata tai harjoitella. Hälytysajoneuvot käyttävät pelkästään Lauritsalantien liittymää.

Lappeenrannan kaupunki

Abessinianpuisto sijaitsee Kaukaan kaupunginosassa. Alue on kuvassa Lauritsalantien oikealla puolella oleva metsäinen kaistale.
Abessinianpuisto sijaitsee Kaukaan kaupunginosassa. Alue on kuvassa Lauritsalantien oikealla puolella oleva metsäinen kaistale.

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta teki keskiviikkona pieniä muutoksia itäisen alueen paloaseman tarvitsemaan asemakaavamuutokseen. Uutta paloasemaa suunnitellaan Kaukaan Abessinianpuistoon, joka sijaitsee Lauritsalantien, Parkkarilankadun ja Standertskjöldinkadun välisellä alueella.

Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa asiasta keskusteltiin ja esitystä täydennettiin, lautakunnan puheenjohtaja Joonas Grönlund (kok.) kertoo. Tarkennukset koskevat istutuksia, toimintaa päärakennuksen eteläpuolella eli lähimpänä asuinaluetta ja ajoneuvoliittymää.

— Hyvin pieniä tarkennuksia, Grönlund toteaa.

Kaavamuutossuunnitelmaan on tullut neljä mielipidettä läheisen asuinalueen asukkailta. Asukkaat ovat huolissaan esimerkiksi puistoalueen pienenemisestä ja melun lisääntymistä. Myös paloaseman bensa-asema ja hallirakennukset mietityttävät alueen asukkaita.

Asemakaavaselostuksen mukaan lähimpien asuinrakennusten päädyt olisivat 28—36 metrin päästä paloasemasta. Ne sijaitsevat paloaseman eteläpuolella.

Pientaloalueen ja paloaseman välille tulevien istutusten on muodostettava riittävä näköeste. Päärakennuksen eteläpuolelle ei saa sijoittaa pysäköintialueita, varastointi- tai harjoittelutiloja eikä harjoittelupihaa. Paloaseman tontille rakennetaan ajoneuvoliittymää. Hälytysajoneuvojen on käytettävä Lauritsalantien liittymää. Muu liikenne käyttää Standertskjöldinkadun liittymää.

Grönlundin mukaan täydennyksillä selkeytettiin tekstiä ja osoitettiin, että esimerkiksi naapureiden huolia on otettu huomioon.

— Lähinnä siellä oli sellaisia asioita, joita oli tarkoitettu, mutta ehkä tekstit eivät kuvanneet riittävän hyvin sitä toivetilaa.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi muutetun esityksen ja esittää kaupunginhallituksella asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Kun kaupunginhallitus hyväksyy kaavamuutoksen, se asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. Mikäli asemakaavaehdotus ei muutu olennaisesti, se viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Itäalueen paloaseman valmistuttua nykyistä Armilankadun keskuspaloasemaa ei enää tarvita. Pelastuslaitoksen perustelun mukaan se ei tulevaisuudessa ehtisi itäalueelle riittävän nopeasti tulevaisuudessa Armilankadulta. Uuden paloaseman rakentaminen Abessinianpuistoon parantaisi tilannetta.

Luetuimmat

Kommentoidut