Kasvanut lapsimäärä jätti Lappeenrannan varhaiskasvatuksen budjetin puoli miljoonaa plussan puolelle – Koronavirus vaikuttaa siihen, mihin rahoja käytetään

Varhaiskasvatusmaksuja kertyi arvioitua enemmän ja tukiin kului rahaa vähemmän.

Juha Inkinen

Viime vuodelta säästynyttä rahaa käytetään palkkoihin, joihin on budjetoitu täksi vuodeksi liian vähän rahaa.
Viime vuodelta säästynyttä rahaa käytetään palkkoihin, joihin on budjetoitu täksi vuodeksi liian vähän rahaa.

Lappeenrannan varhaiskasvatuksen toimintakate alittui viime vuonna 497 000 eurolla. Varhaiskasvatus kuuluu lasten ja nuorten lautakunnan kehykseen, jonka budjetti alittui kokonaisuudessaan 784 000 eurolla.

Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki kertoo, että viime vuonna henkilöstömenot olivat hieman arvioitua suuremmat, mutta muuten kustannukset toteutuivat normaalisti. Alitus johtui Virkin mukaan siitä, että lapsia tuli arvioitua enemmän varhaiskasvatuksen piiriin.

– Maksutuloja on kertynyt enemmän kuin oli budjetoitu. Vastaavasti kotihoidontukeen ja yksityiseen tukeen rahaa on mennyt vähemmän. Tuet maksetaan Kelan kautta, mutta raha tulee kaupungilta, Virkki taustoittaa.

Budjetin alitus käytetään tänä vuonna tarpeen mukaan. Käyttämättä jäänyttä katetta ohjataan muun muassa palkkoihin, valtionosuushankkeisiin ja vuokramenoihin. Vuokrattavien tilojen tarpeen on arvioitu kasvavan, kun subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus poistuu ja kysyntä varhaiskasvatukselle lisääntyy.

– Alitus vaikuttaa tähän vuoteen siinä mielessä, että käytämme säästynyttä rahaa nyt palkan maksuun, koska meille on budjetoitu liian vähän palkkoihin. Tämä on toki alustava suunnitelma, koska emme tiedä miten tämänhetkinen koronatilanne vaikuttaa kaikkeen.

Toimialojen alituksia perusopetuksen käyttöön

Ainut toimintakatteen ylittänyt lasten ja nuorten toimiala oli lukiokoulutus. 25 000 euron ylitys katetaan perusopetuksen budjetin alituksella. Perusopetuksen oma alitus oli 34 000 euroa.

– Opetustoimen viime vuoden toteutuman pohjalta voidaan sanoa, että omat menomme toteutuivat hyvinkin tarkkaan budjetin mukaisesti. Kriittisintä on se, miten henkilöstön menot eli opettajien ja ohjaajien palkat toteutuvat, kertoo opetustoimen johtaja Mari Routti.

Perusopetus saa käyttöönsä nuorisopalveluiden alituksen, joka oli 193 000 euroa. Alitus johtui nuorisopalveluiden hallinnoimasta koululaisten iltapäivätoiminnasta, jonka määrärahat oli siirretty perusopetukselta nuorisopalveluille.

Lisäksi lasten ja nuorten yhteisten toimintojen 86 000 euron alituksesta siirtyy perusopetukselle 71 000 euroa.

Korona jäädytti määrärahat

Kaupunki on linjannut, miten siirtyviä määrärahoja käytetään, mutta toimeenpano on toistaiseksi jäädytetty koronaviruksen vuoksi. Päätöksiä tehdään, kun koronatilanteen taloudellisista vaikutuksista päästään selvyyteen.

– Opetustoimen osalta menot eivät ole meillä toistaiseksi pienentymässä. Ruoka- ja siivouspalveluiden tarve lähiviikkoina vähenee ja meille on tullut tietoon lisämäärärahan tarpeita, jotka liittyvät oppilaiden opetusvälinehankintoihin. Odotan itsekin jatkovalmisteluohjeita siihen, miten lisämäärärahatarpeiden osalta menetellään. Välttämättömien laitteiden hankinta on toimialajohtajan luvalla aloitettu välittömästi.

Luetuimmat