Avi: Lappeenrannan länsialueen palveluverkkouudistuksen valmistelussa noudatettiin lakia

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on vahvistanut, että Lappeenrannan länsialueen palveluverkkouudistuksen virkamiesvalmistelu sujui lainmukaisesti.

Virasto käsitteli asian kuuden yksityishenkilön tekemän valmistelun lainmukaisuutta koskeneen kantelun takia. Kantelijat katsoivat, että virkamiesvalmistelussa oli rikottu useaan otteeseen hallintolaissa määriteltyjä hyvän hallinnon oikeusperiaatteita.

Päätöksessään Aluehallintovirasto toteaa, ettei Lappeenrannan länsialueen palveluverkkouudistuksen valmistelussa ole syytä epäillä lainvastaista menettelyä. Aluehallintovirasto toteaa, että asian valmistelu on kuulunut päätöksen tehneen kaupunginvaltuuston harkintavallan piiriin. Valtuusto on päätöstä tehtäessä nimenomaisesti hyväksynyt asiassa suoritetun valmistelun, eikä ole palauttanut asiaa uudelleen valmisteltavaksi.

Aluehallintovirasto päätti, ettei tehdyn kantelun johdosta ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin.

Juhana Nyman

Juhana Nyman

Luetuimmat