Lauritsalan suojeltua Kanavakrouvia uhkaa purkaminen — Seurakuntayhtymä haluaa rakennuksen maan tasalle ja tilalle kerrostalon

Lappeenrannan Lauritsalassa sijaitsevan Kanavakrouvin purkaminen voi toteutua, jos siihen on pakottava syy.

Pekka Hölkki

Lauritsalan Hallituskadulla sijaitseva rakennus edustaa funktionalismia. Taloa on kunnostettu useaan otteeseen, mutta välillä työt ovat jääneet kesken. Arkistokuva.
Lauritsalan Hallituskadulla sijaitseva rakennus edustaa funktionalismia. Taloa on kunnostettu useaan otteeseen, mutta välillä työt ovat jääneet kesken. Arkistokuva.

Lappeenrannan seurakuntayhtymä haluaa purkaa Lauritsalassa sijaitsevan Kanavakrouvin rakennuksen ja rakennuttaa tilalle kerrostalon.

Funkistalo on rakennettu vuonna 1938, ja se toimi pitkään baarina. Hallituskadulla sijaitsevalla kiinteistöllä on sr-2 suojelumerkintä.

Merkintä tarkoittaa, että kyseessä on rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa ilman ympäristö- ja rakennuslautakunnan lupaa. Purkamiseen täytyy olla pakottava syy.

Huonokuntoisille tiloille ei ole käyttöä

Seurakuntayhtymä lunasti omistamallaan tontilla sijaitsevan kiinteistön itselleen muutama vuosi sitten, kun Kanavakrouvin toiminta päättyi. Viime syksynä rakennuksen lämmittäminen lopetettiin.

Seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikön Teijo Kankkusen mukaan rakennus on huonossa kunnossa. Kankkunen sanoo, että talon vaivoina ovat esimerkiksi rapistunut julkisivu ja se, että talossa on ollut vesivuotoja. Vuosien saatossa rakennusta on remontoitu, mutta Kankkusen mukaan talon käyttökuntoon saaminen vaatisi mittavaa korjausurakkaa.
— Se on kokonaisuutena huonossa kunnossa.

Kiinteistölle ollaan parhaillaan tekemässä rakennushistoriallista selvitystä, jonka on tarkoitus valmistua lähiaikoina.

Kankkusen mukaan rakennukselle on nykyisellään vaikea keksiä käyttöä.

Asemakaavamuutos vireillä

Purkuluvan saaminen ei ole läpihuutojuttu. Suojelun poistaminen vaatii asemakaavamuutosta.

Lappeenrannan kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä sanoo, että seurakuntayhtymä on jättänyt purkukaavasta asemakaavamuutosaloitteen ja kaavan valmistelu on aloitettu. Kaavaprosessi kestää arviolta vuoden, ja kaavaluonnos tulee nähtäville todennäköisesti loppuvuodesta.
— Asemakaavoituksessa arvioidaan, ovatko rakennuksen suojelun perusteet vielä olemassa tai onko tilanne muuttunut. Kaavamuutoksen yhteydessä neuvotellaan myös museoviranomaisten kanssa.

Rakennustutkija Sini Saarilahti Etelä-Karjalan museosta sanoo, että suojelurakennuksen kohdalla purkamisen perusteeksi ei riitä se, että rakennus on huonossa kunnossa. Hän ei tunne Kanavakrouvin tilannetta, vaan arvioi asiaa yleisellä tasolla.

Rakennuksesta tarvitaan rakennushistoriallisen selvityksen lisäksi kuntotutkimusdokumentit, joiden avulla rakennuksen tilaa arvioidaan.

Lisäksi vaakakupissa painavat esimerkiksi rakennuksen kaupunkikuvallinen ja historiallinen arvo.