"Vanhojen raideyhteyksien kehittäminen ei ole ristiriidassa uusien yhteyksien rakentamisen kanssa", sanoo kaupunginjohtaja Kimmo Jarva väyläviraston selvityksestä

Selvityksen mukaan nykyisten ratojen kehittäminen on uusia ratoja kannattavampaa. Lappeenrannan kaupunginjohtaja ja Etelä-Karjalan maakuntajohtaja sanovat, ettei selvitys vaikuta itäratasuunnitelmiin.

Kai Skyttä

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan selvitys ei vaikuta Lappeenrannan raidesuunnitelmiin.
Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan selvitys ei vaikuta Lappeenrannan raidesuunnitelmiin.

Väyläviraston selvityksen mukaan nykyisten ratojen kehittäminen olisi kannattavin vaihtoehto itäiseksi ratayhteydeksi.

Selvityksen mukaan ehdotetut uudet ratalinjaukset Porvoon ja Kouvolan tai Porvoon ja Kotkan kautta eivät näytä kannattavilta ainakaan noin 20 vuoden aikajänteellä.

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva sanoo, ettei vanhojen raideyhteyksien kehittäminen ole ristiriidassa uusien yhteyksien rakentamisen kanssa.

– Itärata on pitkän tähtäimen hanke. Uusi rata ei varmasti tulisi 10-15 vuoteen. Lappeenrannalle ja koko Itä-Suomelle tärkeintä on, että hankkeen suunnittelu saadaan etenemään. Kaikki alueen kaupungit ovat varmasti sitoutuneita itäratahankkeen eteen päin viemiseen.

Jarvan mukaan selvitys ei vaikuta kaupungin suunnitelmiin.

– Kaupungille on tärkeää lyhyellä tähtäimellä, että nykyisiä rataosuuksia kunnostetaan. Joutseno-Imatra välille valmistuu kaksi raidetta. Koko Luumäki-Imatra -väli pitäisi saada kaksiraiteiseksi ja parantaa kaarteita, joka mahdollistaisi junien suuremmat nopeudet.

Selvitys ei vaikuta Etelä-Karjalan suunnitelmiin

Tuija Pauhu

Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen sanoo, että nykyisten raideyhteyksien parantaminen ja itäradan rakentaminen palvelevat eri tarkoitusta.
Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen sanoo, että nykyisten raideyhteyksien parantaminen ja itäradan rakentaminen palvelevat eri tarkoitusta.

Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen sanoo, ettei raportti vaikuta Etelä-Karjalan suunnitelmiin raideverkon kehittämisestä.

– Raportissa korostetaan aivan oikein sitä, että Karjalan- ja Savon junaratojen perusparannusta pitää jatkaa. Meillä on käynnissä kaksoisraidehanke ja keskitymme rakentamaan sen Luumäeltä itärajalle.

Viialaisen mukaan nykyisten raideyhteyksien parantaminen ja itäradan rakentaminen ovat erillisiä hankkeita, jotka palvelevat eri tarkoitusta.

Viialainen sanoo, että kestää 10 vuotta ennen kuin itärataa voidaan alkaa rakentaa.

– Radan ympäristövaikutusten arviointia ja rakennussuunnittelua ei päästä aloittamaan ennen se kuin se kirjataan maakuntakaavoihin Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

– 2020-luvulla pitää parantaa nykyisiä ratoja Kouvolasta pohjoiseen, 2030-luvulla rakentaa Itärata Porvoon ja Kouvolan kautta. 2040-luvulla voidaan ehkä tehdä rantarata Kotkan kautta suoraan Viipuriin. bTämä suunnitelma on Etelä-Karjalan liikennestrategian mukainen, jonka tuoreeltaan hyväksyimme.

Viialaisen mukaan valmiusi itäradan hankeyhtiön perustamiselle on, kun valtio tekee linjauksen siitä, mikä suunnitelma itäisestä ratayhteydestä toteutetaan.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset