Talvihoitoa on kohennettu muutamilla tieosuuksilla Etelä-Karjalassa—Esimerkiksi vilkasliikenteistä valtatie 13:a aurataan ja suolataan kuin Kuutostietä Imatralta Taavettiin

Kuutostie siirtyy välillä Lappeenranta—Taavetti korkeimpaan talvihoitoluokkaan vuonna 2021

Arkisto

Mitä vilkasliikenteisempi tie, sitä nopeammin aura- ja suola-autot putkahtavat talvella töihinsä Etelä-Karjalassa.
Mitä vilkasliikenteisempi tie, sitä nopeammin aura- ja suola-autot putkahtavat talvella töihinsä Etelä-Karjalassa.

Teiden talvihoito on kohentunut ja kohenee Etelä-Karjalassa muutamilla vilkasliikenteisillä osuuksilla Väylä-viraston isompien määrärahojen turvin.

Jo viime kevättalvena valtatie 13:a Nuijamaan ja Suomenniemen välillä alettiin hoitaa yhtä tehokkaasti kuin Kuutostietä Luumäen Taavetista Imatralle asti.

Samaan Is-hoitoluokkaan kuuluvat nykyisin seututie 387 Lappeenrannasta Vaalimaalle ja tie Taavetista Pyhältöön.

Vuonna 2021 on luvassa, että Kuutostieltä aletaan aurata lunta ja torjua liukkautta Lappeenranta—Taavetti-välillä tehokkaimman talvihoidon (IsE)reseptillä.

Tie olisi talvikelissä pääosin paljas, ja suolaus ajoitettaisiin ennakkoon ennen kuin plussakeli vaihtuu pakkaseksi, tai vastaavasti pakkanen selvästi lauhtuu.

Muutoksen jälkeen Kuutostien talvihoito olisi yhtenäistä Lappeenrannasta Kymen puolelle Kaipiaisiin asti.

Samassa yhteydessä nykyistä pykälän verran tehokkaampaan talvihoitoon (Is) saatetaan siirtyä myös Kuutostiellä Imatralta Kesälahdelle asti.

Tässä luokassa pyrkimyksenä on taata tielle hyvä pito, mutta sään muuttuessa voi esiintyä lievää liukkautta.

Uudet tienhoitourakat vuonna 2021

Kunnossapitopäällikkö Tuomas Vasama Kaakkois-Suomen Ely-keskuksesta (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) huomauttaa, että  muutokset tulevat voimaan asteittain.

— Ne kytkeytyvät tienhoitourakoiden kilpailutuksiin. Esimerkiksi Lappeenrannassa ja Imatralla uudet urakat hyväksytään vuodelle 2021.

Suunnitelmat tarkentuvat ensi syksynä, kun tarjouspyynnöt ovat valmistelussa.

Väylän ja Elyn talvihoidon määrärahoista ohjautuu Kaakkois-Suomeen noin seitsemän miljoonaa euroa, ja korotus on ollut kymmenen prosenttia.

Kaikkiaan Suomessa kuluu tänä talvena teiden hoitoon 117 miljoonaa euroa.

"Turhat moitteet kenkuttavat"

NCC:n työmaapäällikkö Juha Hämäläinen arvioi, että autoilijat tuskin ehtivät huomata viime talven muutoksia. Niiden mukaan ehdittiin toimia vain lyhyt jakso.

— On vaikea sanoa, missä määrin luokitus vaikuttaa talvihoitoon. Enemmän riippuu siitä, millaista säätä talvella on.

NCC vastaa teiden talvihoidosta Etelä-Karjalassa noin 1200 kilometrin matkalla.

Osa tiestöstä on aliurakoitsijoiden hoidossa, mutta kokonaisvastuun kantaa NCC.

Alue on laaja, ja sen huomaa, kun säät vaihtelevat.

Hämäläisen mukaan valppautta tarvitaan tilanteen seuraamisessa sekä siinä, että hoitotoimet ajoittuvat oikein.

Eniten työmaapäällikköä kenkuttaa turha palaute.

— Ihmiset valittavat huonosta hoidosta tieosuudella, joka omalla tarkastuskäynnillä osoittautuu olevan kunnossa. Ajan katsomaan ja varmistamaan yleensä sinne, missä moitteiden todenperäisyys arveluttaa.

Vilkkaimpien teiden talvihoitoluokat

Hoitoluokka Ise
Tie on pääosin paljas. Liukkaus pyritään aina torjumaan ennakkoon, mutta sään muuttuessa voi lievää liukkautta esiintyä. Myös pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, tien pinta voi olla osittain jäinen. Toimet ajoitetaan siten, että ne haittaavat mahdollisimman vähän liikennettä.
Hoitoluokka Is
Tie on pääosin paljas. Pyrkimyksenä on hyvä pito, mutta sään muuttuessa voi lievää liukkautta esiintyä. Kylminä ajanjaksoina tiellä voi olla jonkin verran pitkittäisiä ohuita polannekaistoja, jotka eivät erityisesti vaikuta ajamiseen. Pitkinä pakkaskausina, jolloin ei voida suolata, tien pinta voi olla osittain jäinen. Liukkaus torjutaan pääosin ennakoiden.
Hoitoluokka I
Tie on suurimman osan ajasta paljas. Pyrkimyksenä on hyvä pito, mutta sään muuttuessa voi lievää liukkautta esiintyä. Matalia kapeita polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä voi ajoittain esiintyä. Pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen.

Lähde: Väylä