Ovakolla lakossa parikymmentä sähköalan työntekijää — Terästehdas on valjastanut resurssinsa mahdollisiin ongelmatilanteisiin

Mika Strandén

Lakko vaikuttaa Imatralla teräsyhtiö Ovakoon.
Lakko vaikuttaa Imatralla teräsyhtiö Ovakoon.

Sähköalan lakko koskee Imatralla terästehdas Ovakon noin pariakymmentä työntekijää. Sähköliiton julistama viikon mittainen lakko alkoi keskiviikkoaamuna kello kuusi.

Lakon piirissä on tuhat sähköliittolaista, jotka työskentelevät 15 isossa vientiteollisuusyrityksessä.

Ovakon henkilöstö- ja viestintäjohtaja Klaus Enwald kertoo tehtaan toiminnan pyörivän käytössä olevilla resursseilla. Lakkoon on varauduttu lykkäämällä vähemmän kiireisiä asioita tuonnemmas ja valjastamalla resurssit mahdollisten häiriöiden selvittämiseen.

Pienet ongelmat hoituvat, isommista puuttuisi käsipareja

Sähköön liittyvät häiriöt eivät tule kello kaulassa, ja Enwaldin mukaan nyt on tuurista kiinni, sattuuko mitään. Pahimmillaan häiriötilanteiden selvittämiseen saattaa kulua normaalia kauemmin ja sitä kautta muodostua ongelmia.

Toistaiseksi ongelmia ei ole aiheutunut. Enwald ei lähde spekuloimaan, minkälaisia ongelmia häiriötilanteet voisivat aiheuttaa, sillä tilanteet ovat aina yksilöllisiä. Pienempiä vikoja ilmaantuu kohtuullisen usein, mutta ne pystytään hoitamaan olemassa olevilla resursseilla.

— Harvemmin sattuu mitään hankalampaa, mutta niitä selvittämään meillä on nyt vähemmän käsipareja.

Jatko auki

Ovakolla on varauduttu käynnissä olevaan ilmoitettuun työtaisteluun. Lakon jatkumiseen ja laajenemiseen tullaan Enwaldin mukaan paneutumaan, mikäli tilanne realisoituu.

Jatkuessaan lakon on tarkoitus laajeta koskemaan kaikkia teknologiateollisuuden sopimusalalla työskenteleviä 2 500 sähköliittolaista sekä sähköalan noin 700 työntekijää paperi- ja mekaanisessa metsäteollisuudessa.

Tällä hetkellä lakon tukitoimiin kuuluu ylityökielto, jonka piirissä on noin 15 000 Sähköliiton jäsentä. Ylityökielto voi johtaa myös kotitalouksien ja muiden kuin suurten vientiteollisuusyritysten sähkönjakeluhäiriöihin.