Lappeenranta sai taas jobin postia verottajalta — ensimmäinen 300 000 euron lisäennakkovero meni jo maksuun

| Verottaja antoi uuden kielteisen ennakkopäätöksen kaupungin organisaatiojärjestelyihin. Riskinotto voi maksaa kaupungille pari miljoonaa viime vuodelta. Kuluvan vuoden laskua yritetään nyt minimoida.

Minna Raitavuo

Lappeenrannan kaupunki on joutunut purkamaan uutta organisaatiotaan takautuvastikin vähentääksen ylimääräisen veron määrää.
Lappeenrannan kaupunki on joutunut purkamaan uutta organisaatiotaan takautuvastikin vähentääksen ylimääräisen veron määrää.

Lappeenrannan kaupungin yhtiöittämisjärjestelyjen lähes kahden miljoonan euron lisälasku näyttää taas piirun verran todennäköisemmältä. Verohallinto otti uudestaan kaupungin kannalta kielteisen kannan, kun viime kesänä aloittanut uusi yhtiö Lappeenrannan Toimitilat (Lato) pyysi uutta ennakkopäätöstä verotuksesta.

Riskilaskua on jo langennut maksettavaksi. Laton tytäryhtiö Lappeenrannan Yritystilat maksoi viime vuodelta lisäennakkoveroa 298 014 euroa.

Tällä järjestelyllä varmistetaan se, ettei suunnittelematon verorasitus kasva. — Mikko Hietamies

Veroriski kohdistuu Yritystilaa enemmän Lappeenrannan Kuntakiinteistöihin. Kuntakiinteistöjen verotuksen lisälasku on 1,6 miljoonaa euroa.

— Yritystila liittyy tähän samaan järjestelyyn, kun sille siirrettiin viime vuonna pelastuslaitoksen ja sote-kohteet. Erityisesti pelastuslaitoksen kohteisiin liittyy sama veroriski kuin Kuntakiinteistöjen hallinnoimiin kohteisiin, selvittää lomamatkalta tavoitettu Laton toimitusjohtaja Mikko Hietamies.

Kaupunki on purkanut uutta organisaatiota myös takautuvasti

Verohallinto oli antanut jo vuosi sitten verotusta koskevan ennakkopäätöksen, joka tiesi kaupunkiyhtiöille ylimääräistä veronmaksua. Uudella organisaatiorakenteella kuitenkin jatkettiin, vaikka veroriski oli tiedossa.

Johannes Wiehn

Verottajan lisälasku viime vuodelta olisi noin kaksi miljoonaa euroa.

Lato valitti verottajan ennakkopäätöksestä vuosi sitten hallinto-oikeuteen, joka oli verottajan kanssa samoilla linjoilla. Nyt Lato odottaa valituslupaa Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen (KHO).

Veroriskiä pienentääkseen kaupunki on purkanut uutta organisaatiota ja palauttanut rakennusten hallinnointia kaupunkiorganisaatioon entiseen tilakeskukseen.

Kun verohallinnon uusi kielteinen ennakkoratkaisu nyt kesäkuussa tuli, kaupunki päätti tehdä lisää järjestelyjä, jotta kuluvan vuoden lisäveroilta vältytään.

Kaupunginhallitus päätti siirtää myös kaupungin palvelutuotannon käytössä olevien rakennusten ylläpito- ja kunnossapitotehtävien järjestämisen kaupungin tilakeskuksen tehtäväksi. Järjestely yritetään saada voimaan takautuvasti vuoden alusta.

— Tällä järjestelyllä varmistetaan se, ettei suunnittelematon verorasitus kasva, selvittää Hietamies.

Kaupungin näkemyksen mukaan verottajan ratkaisu epärationaalinen

Organisaatiomuutokset on tehty siksi ajaksi, kunnes valitusasiat ratkeavat puoleen tai toiseen.

Tämä ei tietenkään rationaalisesti ajatellen voi pitää paikkansa. — Kaupungin verokonsultti

Lato valittaa verottajan uudestakin ennakkopäätöksestä hallinto-oikeuteen. Lisäksi KHO:ssa vireillä olevaa valitusta täydennetään tällä ennakkopäätöksellä.

Mikko Hietamies kertoo, että uutta ennakkopäätöstä verottajalta lähdettiin hakemaan veroasiantuntijana käytetyn KPMG:n suosituksesta.

— Aiemmassa ennakkopäätöksessä verottajan fokus oli nimenomaisesti menoissa, jotka se totesi vähennyskelvottomiksi. Tulojen osalta ensimmäinen ennakkoratkaisu jäi vähälle huomiolle, ja sen vuoksi sitä päätettiin kysyä erikseen.

Kaupunki tulkitsee verohallinnon katsovan, että kaupunkiyhtiö harjoittaa toimintaa, joka tuottaa yhtiölle tuloja ilman minkäänlaisia toimintaan liittyviä tulonhankkimismenoja. ”Tämä ei tietenkään rationaalisesti ajatellen voi pitää paikkansa”, arvioi kaupunki.

Fakta: Lato aloitti vuosi sitten

Viime kesäkuussa aloittaneessa uudessa organisaatiossa kaupungin kaikki toimitiloihin liittyvät toiminnot ja yhtiöt eli tilakeskus, Yritystila, Williparkki ja Free Zone yhdistettiin Lappeenrannan Toimitiloihin (Lato).

Hajalla oleva toimitilaosaaminen koottiin yhteen ja toimitilojen hallintoa erotettiin selkeäksi tukipalveluksi. Tämän piti tuoda säästöjä ja vahvistaa luottamushenkilöiden ohjausmahdollisuuksia.

Lappeenrannan Kuntakiinteistöt on myös Laton tytäryhtiö.