Yle: Valviralta moitteita Eksotelle Imatran mielenterveyspalveluista

Itsemurhan tehneen potilaan hoidosta kanneltiin Valviralle, joka löysi useita puutteita Eksoten toiminnasta.

Heidi Veijalainen

Vastuu Imatran sosiaali-ja terveyspalveluista siirtyi Eksotelle vuoden 2016 alussa. Honkaharjun psykiatrian osasto suljettiin jo samana keväänä. Jälkikäteen on nähtävissä, ettei organisaatiouudistus ollut suinkaan ongelmaton.
Vastuu Imatran sosiaali-ja terveyspalveluista siirtyi Eksotelle vuoden 2016 alussa. Honkaharjun psykiatrian osasto suljettiin jo samana keväänä. Jälkikäteen on nähtävissä, ettei organisaatiouudistus ollut suinkaan ongelmaton.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira antaa moitteita Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotelle Imatran mielenterveyspalveluista.

Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Ylen mukaan Valviran moitteet liittyvät vakavasti masentuneen imatralaismiehen hoitoon Eksote-fuusion jälkimainingeissa.

Eksote otti Imatran kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut hoitaakseen vuoden 2016 alusta.

Jo samana keväänä Eksote lakkautti Honkaharjun sairaalassa toimineen 10-paikkaisen päihde- ja mielenterveysosaston, mikä herätti Imatralla suurta huolta.

Mielenterveyspotilaiden pelättiin jäävän heitteille, ja Valviralle tehdyn kantelun mukaan juuri näin myös tapahtui.

Potilas jäi heitteille

Kantelijana on itsemurhan joulukuussa 2016 tehneen imatralaismiehen poika.

Ylen haastattelussa poika kertoo kokevansa isänsä jääneen organisaatiouudistuksen jalkoihin ja hoidon heikentyneen merkittävästi sen jälkeen, kun vastuu palveluista siirtyi Eksotelle ja Honkaharjun osasto lakkautettiin.

Myös Valviran mielestä Eksoten toiminta on ollut joiltain osin epäasianmukaista.

Useita puutteita

Ennen itsemurhaansa mies oli toimitettu Honkaharjuun unilääkkeiden yliannostuksen takia.

Potilaan otti vastaan kiirevastaanotolla työskennellyt lääketieteen opiskelija, jolle ei oltu järjestetty riittävää ohjeistusta ja valvontaa. Lääkäriopiskelija ei arvioinut itsemurhariskiä tai psykoottisuutta kunnolla.

Honkaharjun terveysasemalla ei myöskään ollut ohjeistusta kiirevastaanotolle tulleen itsetuhoisen potilaan hoidon arvioimisesta.

Myös potilaan hoitoon liittyvien puheluiden kirjaamisessa oli puutteita.

Valvira kuitenkin katsoo, että potilasta hoitaneet terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät ole syyllistyneet sellaisiin virheisiin tai laiminlyönteihin, jotka antaisivat aihetta jatkotoimenpiteisiin, Yle kertoo.