Taipalsaaren talousennuste synkistyy: verotuloaukko laajenee ja tilikauden alijäämä kasvaa

Verotuloja arvioidaan kertyvän 717 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa oletettiin. Taseen kumulatiivinen alijäämä on nyt noin 850 000 euroa miinuksella.

Minna Mänttäri

Talouden puolivuotisraportin mukaan Taipalsaaren kunnan taloudellinen tilanne ei ole ainakaan helpottumassa.
Talouden puolivuotisraportin mukaan Taipalsaaren kunnan taloudellinen tilanne ei ole ainakaan helpottumassa.

Taipalsaaren kunnan tämänvuotinen verotulokertymä näyttää jäävän ennakoitua selvästi pienemmäksi. Elokuussa julkaistujen verotuloennusteiden mukaan Taipalsaari saisi kuluvan vuoden verotuloina yhteensä 20,173 miljoonaa euroa.

Kunnan tämänvuotisessa talousarviossa verotulokertymän suuruudeksi arvioitiin 20,890 miljoonaa euroa. Toteuma jäisi näin 717 000 euroa talousarviota pienemmäksi.

Talouden puolivuotisraportin mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden ostot näyttävät toteuman perusteella pysyvän talousarvion raameissa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alijäämäinen tulos kasvattaisi kuitenkin lisälaskua arviolta 200 000 eurolla.

Kunnan tilikauden alijäämäennuste on noussut noin 2,4 miljoonaan euroon ja tilikauden tulos jää näillä näkymin noin 190 000 euroa talousarviota huonommaksi. Taseen kumulatiivinen alijäämä on noin 850 000 euroa miinuksella.

Taipalsaari suunnittelee pitkäaikaisen lainan ottamista, koska kunnan täytyy maksaa 1,8 miljoonan euron suuruinen niin sanottu clearausvelka Eksotelle kuluvan vuoden aikana. Odotettua alhaisempi verotulokertymä ja Eksotelle maksettava velka heikentävät kunnan maksuvalmiutta ja lisäävät lyhytaikaisen lainan tarvetta loppuvuonna.

Kunnanhallitus käsittelee 1,8 miljoonan euron suuruisen pitkäaikaisen lainan ottamista tiistain kokouksessaan.

Luetuimmat