Senaatti-kiinteistöt löi lukkoon kaupat Lappeenrannan Sairaalamäen kahdesta rakennuksesta, valtion omistukseen ja käyttöön jää vielä yksi toimistorakennus

Heli Blåfield

Senaatti-kiinteistöt teki kaupat entisestä sairaalarakennuksesta.
Senaatti-kiinteistöt teki kaupat entisestä sairaalarakennuksesta.

Senaatti-kiinteistöt on allekirjoittanut perjantaina 15.1. kahden erillisen ostajan kanssa kiinteistökaupat Lappeenrannan Sairaalamäellä sijaitsevista kahdesta kiinteistöstä. Senaatti kertoo asiasta tiedotteella.

Yle kertoi, että entinen sairaalarakennus meni korkeimman tarjouksen, 322 000 euroa tarjonneelle kiinteistökehitysyhtiö Rakuuna Groupille. Sairaalan vieressä sijaitseva tulipalossa vaurioitunut talousrakennus meni yksityishenkilölle 84 000 eurolla, mikä oli siitä korkein tarjous.

Tiloissa tällä hetkellä Steinerpäiväkoti

Sairaalarakennuksen yhdessä kerroksessa on toiminut Steinerpäiväkoti Tontuntupa, jonka sijaitsi aiemmin tulipalossa vaurioituneessa rakennuksessa.

Rakennukset ovat olleet alun perin puolustusvoimien käytössä asuin- ja talousrakennuksina sekä sairaalakäytössä ja myöhemmin niissä on toiminut päiväkoti.

Rakennusten lähiympäristössä sijaitsee pääasiassa asuinkerrostaloja.

Korjaus- ja muutostöihin museoviranomaisen lausunto

Sairaalamäen alue ja rakennukset ovat osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Molemmat myydyistä rakennuksista ovat suojeltuja. Niitä ei saa purkaa, ja rakennuksiin tehtävistä korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Sairaalamäen alueella on 20.10.2020 lainvoiman saanut asemakaava. Asemakaavassa alue on osoitettu keskeisiltä osiltaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Alueelle voidaan sijoittaa myös asuin-, majoitus- ja ravintolatiloja, päiväkoti sekä vanhusten palveluja.

Nyt tehtyjen kiinteistökauppojen myötä Lappeenrannan Rakuunamäen ja Sairaalamäen alueelle jää valtion omistukseen ja käyttöön vielä yksi toimistorakennus.