Kävijätutkimuksen mukaan Imatran ajoista jäi Imatran seudulle rahaa noin 4,5 miljoonaa euroa — Imatralaisten osuus kävijöistä on 34 prosenttia

Tutkimuksen mukaan Etelä-Karjalassa asuvat haukkaavat Imatran ajojen kävijämassasta selvästi suurimman osuuden, peräti 48 prosenttia kaikista kävijöistä.

Marleena Liikkanen

87 prosenttia kävijätutkimukseen osallistuneista ilmoitti osallistuvansa Imatran ajoihin uudestaan ensi vuonna joko aivan varmasti tai melko todennäköisesti.
87 prosenttia kävijätutkimukseen osallistuneista ilmoitti osallistuvansa Imatran ajoihin uudestaan ensi vuonna joko aivan varmasti tai melko todennäköisesti.

Imatran ajojen taloudellinen vaikutus Imatran seudulle oli tänä vuonna noin 4,5—4,7 miljoonaa euroa, selviää Imatran Moottorikerhon teettämästä ja Sponsor Insight Finlandin toteuttamasta kävijätutkimuksesta.

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Imatran ajojen katsojien mielipiteitä tapahtuman järjestelyistä, oheispalveluista ja yhteistyökumppaneista sekä kartoittaa kehitysehdotuksia tulevalle vuodelle. Tutkimuksessa selvitettiin myös kuinka paljon rahaa kävijät käyttivät tapahtumassa ja Imatran alueella.

Tapahtumakävijöiden rahankäytöstä saatujen vastausten mukaan tapahtuma-alueella käytettiin rahaa ostoihin ja palveluihin yhteensä noin 1,8—1,9 miljoonaa euroa, johon sisältyvät pääsyliput.

Tapahtuma-alueen ulkopuolella rahaa käytettiin 2,65—2,75 miljoonaa euroa. Muualta saapuneiden rahankäyttö Imatralla tapahtuman ulkopuolella oli noin 2,2 miljoonaa euroa.

Uudeltamaalta runsaasti kävijöitä

Tutkimuksen mukaan Etelä-Karjalassa asuvat haukkaavat Imatran ajojen kävijämassasta selvästi suurimman osuuden, peräti 48 prosenttia kaikista kävijöistä. Imatralaisia kävijöistä oli 34 prosenttia, lappeenrantalaisia 10 prosenttia ja muualta Etelä-Karjalasta tulleita neljä prosenttia. Vastaajaotoksen mukaan seuraavaksi suurin kävijäryhmä olivat Uudenmaan alueella asuvat, joita oli 21 prosenttia kävijöistä.

Muualta saapuneista kävijöistä yli puolella asuu tuttuja tai sukulaisia Imatran seudulla.

Paikallisten kävijöiden keskuudessa sukupuolijakauma oli lähes tasan, kun muualta saapuneista yli 75 prosenttia oli miehiä. Kaikista vastaajista miehiä oli 68 prosenttia.

Perinteet velvoittavat

Muihin tapahtumiin verraten Imatran ajoihin tullaan huomattavasti enemmän perinteiden takia. Tietyn kilpailun tai kilpailijoiden takia paikalle ilmoitti saapuneensa vain 14 prosenttia vastaajista.

90 prosenttia kyselyyn osallistuneista koki olevansa tyytyväisiä tapahtumaan. Erittäin tyytyväisiä heistä oli 34 prosenttia ja melko tyytyväisiä 56 prosenttia. 87 prosenttia ilmoitti osallistuvansa tapahtumaan ensi vuonna uudestaan joko aivan varmasti tai melko todennäköisesti.

Kaikista kävijöistä 18,9 prosenttia majoittui hotellissa tai hostellissa. Tällöin laskennallisesti hotellissa tai hostellissa yöpyneitä olisi noin 3 000 henkilöä. Imatralla vastaajista yöpyi 78 prosenttia.

Kysely toteutettiin sähköpostikyselynä tapahtumaan lipun ostaneille ja siihen vastasi 874 henkilöä. Imatralla asuvia kyselyyn vastanneista oli 294 ja muualla asuvia 580.