Lappeenrannan uuden jäähallin hinta asettuu 40 – 50 miljoonaan euroon – Katso tarkat hintaerittelyt Lappeenkadun ja Kisapuiston vaihtoehdoista täältä

Päivi Virta-Salo

Uuden jäähallin kustannukset ovat selvillä. Lappeenkadun päälle kannelle rakennettava halli maksaa noin 7 miljoonaa euroa Kisapuistoon rakennettavaa enemmän.
Uuden jäähallin kustannukset ovat selvillä. Lappeenkadun päälle kannelle rakennettava halli maksaa noin 7 miljoonaa euroa Kisapuistoon rakennettavaa enemmän.

Lappeenrannan uuden jäähallin rakentaminen kannen päälle Lappeenkadulle maksaisi noin 14 miljoonaa euroa enemmän kuin sen rakentaminen Kisapuistoon. Selvityksen Lappeenrannan monitoimiareenan kustannuksista tehnyt ohjausryhmä arvioi Lappeenkadun vaihtoehdon kokonaiskustannuksiksi 57,3 miljoonaa euroa. Kisapuistoon rakennettavan hallin kokonaiskustannukset olisivat 43,2 miljoonaa. Työryhmä esittelee kustannuksia maanantaina kaupunginvaltuutetuille.

Hintaero tasoittuu, kun kustannuksiin lasketaan mukaan rakentamisesta saatavat tuotot. Työryhmä arvioi, että Lappeenkadun kannen päälle myytävät rakennusoikeuden myyntituotot olisivat 6,75 miljoonaa euroa, jolloin vaihtoehtojen toteutuskustannukset vähennettyinä tuloilla olisivat Lappeenkadulla 49, 8 miljoonaa euroa ja Kisapuistossa 42,4 miljoonaa. Molempiin vaihtoehtoihin on laskettu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön 750 000 euron valtionavustus.

Itse hallin rakentamisen hinta on molemmissa vaihtoehdoissa sama, 36,8 miljoonaa euroa. Summa sisältää rakennuskustannukset, rakennuttajan kustannukset, erillishankinnat ja hankevaraukset.

Erot vaihtoehtojen välillä tulevat muista rakentamiseen liittyvistä kustannuksista, kuten Lappeenkadun vaihtoehdossa tien päälle rakennettavan kannen kustannuksista. Kannen hinnaksi arvioidaan 6,8 miljoonaa euroa. Maanhankintaan ja rakennusten ostoon ja purkuun varataan 6 miljoonaa euroa ja tunnelin mahdollisesti aiheuttamiin paloturvallisuusrakenteisiin kaksi miljoonaa.

Kisapuiston vaihtoehdossa suurin kustannus tulee uuden tieyhteyden rakentamisesta junaradan ali Harapaisentielle, minkä arvioidaan maksavan 3,2 miljoonaa euroa.

Kisapuiston vanhan jäähallin purkamiskustannuksiksi on laskettu 650 000 euroa.

Selvitystä tehnyt työryhmä esittelee selvityksen tuloksia Lappeenrannan maanantaina kello 18.30 alkaen. Voit seurata tilaisuutta suorana kaupungin videolähetyksestä.

Kisapuisto

Toteutuskustannus vähennettynä tuloilla 42 444 850 euroa

AREENA

Rakennuskustannus 28 282 000

Euroarakennuttajan kustannukset 3 853 000

Erillishankinnat 1 288 000

Hankevaraukset 3 365 000

Yhteensä 36 788 000

MUUT KUSTANNUKSET

Uusi tieyhteys ja ratasilta junaradanali Harapaisentielle 3,24 miljoonaa euroa

Hulevesijärjestelyt 0,65

Väestönsuoja 0,16

Muut infratyöt ja piha-aluetyöt 0,84

Pysäköintialueen asvaltointi 0,86

Vanhan pääjäähallin purku 0,65

Yhteensä 6,4 miljoonaa euroa

TUOTOT

OKM:n valtionavustus 750 000 euroa

Lappeenkatu

Toteutuskustannus  vähennettynä tuloilla 49 778 600 euroa

AREENA

Rakennuskustannus 28 282 000

Rakennuttajan kustannukset 3 853 000

Erillishankinnat 1 288 000

Hankevaraukset 3 365 000

Yhteensä 36 788 000

MUUT KUSTANNUKSET

Kannen rakentaminen 6,8 miljoonaa euroa

Vesihuolto- ja jätevesipumppaamo 0,99

Varaus maanhankintaan, rakennusten ostoon ja purkuun 6,0

Piha-alueiden rakentaminen 0,24

Mutkakadun ja Lappeenkadun muutokset 1,03

Kaukolämpö-, sähkö- ja operaattoriverkkojen muutokset 0,92

Lappeenkadun tukiseinä 1,70

Väestönsuoja 0,16

Vanhan pääjäähallin purku 0,65

Tunnelin mahdollisesti aiheuttamat paloturvallisuus rakenteet 2,0

Yhteensä 20,49 miljoonaa euroa

TUOTOT

Rakennusoikeuden myyntituotot 6 750 000O

OKM:n valtionavustus 750 000

Luetuimmat

Kommentoidut