Toimialajohtaja Pasi Leimi esittää jäähallia keskustaan, sisähallin rakentamista Amikselle ja kattaisi Kisapuiston ison tekojään kaukalon

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausunnostaan ensi keskiviikkona. Asian esittelevä Leimi pitää Lappeenkadun jäähallia selvästi Kisapuistoa parempana paikkana keskustan elävöittämisen, yritysten hyvinvoinnin ja tapahtumien järjestämisen kannalta.

Mika Strandén

Kisapuiston kiekkokaukalo on ison tekojään jatkeena. Molemmat jäädytetään saman jäädytyskoneiston ja -putkiston avulla.
Kisapuiston kiekkokaukalo on ison tekojään jatkeena. Molemmat jäädytetään saman jäädytyskoneiston ja -putkiston avulla.

Jäähalli keskustaan, sisähalli Amikselle ja Kisapuistoon uusi harjoitushalli, on Lappeenrannan Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtajan Pasi Leimin esitys kaupunkikehityslautakunnan hallikannanotoksi.

Lautakunta päättää lausunnostaan ensi keskiviikkona.

Leimi ehdottaa uuden harjoitushallin rakentamista nykyisen ison tekojään päässä oleva kaukalo kattamalla. Se korvaisi päähallin kaukalon poistumisen. Jos liigahalli Kisapuistosta puretaan ja uusi rakennetaan keskustaan, harrastajat kaipaavat alueelle joka tapauksessa oheisharjoitustiloja.

– Tällöin turnauksissa ynnä muissa tapahtumissa Kisapuistossa olisi käytettävissä entinen määrä halleja ilman siirtymäkuljetuksia ja käytettävien kaukaloiden määrä pysyisi nykyisellään. Ratkaisu pienentäisi myös tekojään ylläpitokustannuksia.

Keskustan vaihtoehdon heikkoutena Leimi näkee juuri lähekkäisten hallien yhteistoiminnan etujen puuttumisen.

Kisapuiston jäähalli rakennettiin aikoinaan tekojää kattamalla.
Kisapuiston jäähalli rakennettiin aikoinaan tekojää kattamalla.

Monen tapahtuman palvelija

Leimi korostaa, että nykyaikainen monitoimiareena palvelee jääurheilun lisäksi muun muassa messuja ja muita tapahtumia. Lisäksi sen yhteyteen on mahdollista sijoittaa esimerkiksi ravintola- ja majoitustiloja, liiketiloja sekä erilaisia viihde-, elämys- ja hyvinvointipalveluja. Lappeenkadun lähialueella asuu 12 000 ihmistä.

– Suuret asiakasvirrat mahdollistavat monipuoliset kaupalliset toiminnat vaikkakaan areenasta ei ole suunnitteilla kauppakeskusta, vaan urheilu- ja tapahtumatoimintaan liittyvää liiketilaa tarvittavassa laajuudessa.

– Pelkän liikuntainvestoinnin sijasta Lappeenkadun monitoimiareena on keskustan toimintoja tukeva elinkeinopoliittinen hanke, joka vahvistaa Lappeenrannan asemaa erilaisten tapahtumien järjestämispaikkana ja tukee keskustan kaupallista kehittämistä ja vetovoimaa, Leimi toteaa.

Yleinen trendi on, että uudet monitoimiareenat rakennetaan luontaisten asiakasvirtojen lähelle ydinkeskustaan. — Pasi Leimi

Hänen mukaan elinvoima ja kaupunkikehityksen toimialan keskeisinä strategisina tavoitteina on yritysten kasvu, toimiva infra ja tehokas kaupunkirakenne.

– Nyt valmistelussa oleva monitoimiareena tukee sijoittautuessaan Lappeenkadulle toimialan kaikkia keskeisiä strategisia tavoitteita.

Päivi Virta-Salo

5786378.jpg

Pyörällä, kävellen tai bussilla

Leimin mielestä Lappeenkadun alue on erittäin hyvin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla ja erityisesti joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen.

– Pysäköintialueet sijoittuvat tasaisesti keskustan pääreittien läheisyyteen, minkä ansiosta myös liikenne jakautuu tasaisesti eri tulosuunnille. Mitoituksessa käytetyn 1 200 ajoneuvon lisääntyminen tapahtumien aikana ei aiheuta merkittäviä jonoja ja odotuksia.

– Suomessa on parhaillaan useita areenahankkeita valmistelussa Lappeenrannan lisäksi. Yleinen trendi on, että uudet monitoimiareenat rakennetaan luontaisten asiakasvirtojen lähelle ydinkeskustaan.

Amis lähellä kaikkea

Sisäliikuntahallille esitetty paikka Amiksella tekonurmen jatkeena on Leimin mukaan koulujen naapurissa ja keskustan lähellä sijaintinsa puolesta erinomainen ja saavutettavissa hyvin kaikilla liikennemuodoilla.

– Sijaintipaikka on optimaalinen myös isojen koulujen päiväkäyttöä ajatellen. Lisäksi se on lähellä Kimpisen urheilukenttää ja uimahalli-urheilutaloa tarjoten isoihin liikuntatapahtumiin tarvittavia lisätiloja. Hallin yhteyteen voidaan rakentaa lämmitettävälle jalkapallokentälle tarpeelliset puku- ja pesutilat.

Amiksen sisähalli vaatisi tekonurmikentän siirtämistä Armilan suuntaan, mutta Leimin mukaan kentän alueella on jo lämmitettävä jalkapallokenttä, joka täytyy lähitulevaisuudessa joka tapauksessa peruskorjata.