Luistelijan isällä Jukka Jyrkisellä on nollatoleranssi oman lajin epäasialliseen käytökseen — ”Ei menestystä voi tulla hinnalla millä hyvänsä”

Marleena Liikkanen

Jukka Jyrkinen oli mukana yhdistämässä taitoluisteluseuroja Lappeenrannassa 2014. Vuotta myöhemmin kaupungissa oli taas kaksi seuraa, sillä toimintakulttuurit törmäsivät varsinkin valmennuksessa.
Jukka Jyrkinen oli mukana yhdistämässä taitoluisteluseuroja Lappeenrannassa 2014. Vuotta myöhemmin kaupungissa oli taas kaksi seuraa, sillä toimintakulttuurit törmäsivät varsinkin valmennuksessa.

Lappeenrannan taitoluistelijat on juuri hyväksynyt uudet toimintasäännöt, joiden perustana ovat Taitoluisteluliiton eettiset ohjeet. Puheenjohtaja Jukka Jyrkisen mukaan seurassa on nollatoleranssi kaikelle epäasialliselle käytökselle.

Se koskee kaikkia toiminnassa mukana olevia eli valmentajia, luistelijoita ja luistelijoiden vanhempia.

— Kohtelun pitää olla tasapuolista, mutta myös kaikkien luistelu- ja kilpataso sekä persoonallisuus tulee huomioida. Suosikkiasemaa ei saa olla eikä ketään syrjiä.

Tyttäret kilpailevat

Jyrkisen omat tyttäret Janna ja Elina ovat taitoluistelijoita. Janna voitti 11-vuotiaana viime talvena kultaa Noviisityttöjen sarjassa Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa Ruotsissa. Jyrkisen mukaan hän ei isänäkään voi hyväksyä mitään epäasiallista käytöstä lajin piirissä.

— Ei menestystä voi tulla hinnalla millä hyvänsä. On kuitenkin selvää, että kun taso nousee ja liiton valmennusryhmä- ja Suomen edustuspaikoista kilpaillaan, niin panokset tavallaan kovenevat ja nuorelta vaaditaan jo kovaa henkistä kanttia kisoissa.

— Kun epäonnistumisia väkisinkin joskus tulee, on myös vanhempien, valmentajien ohella, oltava hereillä ja tukemassa.

Menestys vaatii

Ahdistelusyytökset ovat puhuttaneet luistelupiireissä paljon, mutta seksuaalisen ahdistelusyytöksen kohteena olevaa miesvalmentajaa Jyrkinen ei tunnista. Vaativa valmennuskulttuuri on tuttua hänelle myös Lappeenrannasta, mutta se on tuonut myös hyvää kilpailumenestystä.

— Valmentaja voi ja saa olla vaativa, mutta valmennuskulttuuri ei siinä ohessa saa sisältää minkäänlaisia epäasiallisia sivujuonteita.

Pahaa toisista

Kolme prosenttia luistelijoista, vanhemmista, valmentajista ja seuratoimijoista kertoo kohdanneensa jonkin asteista seksuaalista häirintää. Taitoluisteluliiton lajikulttuuria käsitelleen tutkimuksen perusteella se liittyy esimerkiksi huuteluun hallilla, vihjaileviin ilmeisiin, härskeihin puheisiin ja viesteihin sosiaalisessa mediassa.

Liitto julkisti Taloustutkimuksella teettämänsä tutkimuksen viime keväänä.

Luistelijoiden epäasialliset kokemukset liittyvät yleensä valmentajan tai toisen luistelijan käytökseen. Joka neljäs luistelija kertoo kuulleensa, kun luistelijoiden kesken on puhuttu toisista pahaa tai vähätelty suoritusta.

Huutoa vai kuiskausta?

Joka viides vastaajista kertoi valmentajan huutaneen valmennustilanteessa. Lisäksi valmentajien koettu epäasiallinen käyttäytyminen ilmeni vähättelynä, sivuuttamisena ja valta-aseman väärinkäyttönä.

96 prosenttia luistelijoista arvioi valmentajien olevan ystävällisiä ja kannustavia. Valmentajalla koettiin olevan suuri vaikutus siihen, miltä harjoituksissa tuntuu. Valmentajaan liitettiin ominaisuutena myös vaativuus, pääasiassa positiivisessa mielessä.

Epäonnistumisen pelko

Monien valmentajien kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidoissa koettiin kuitenkin olevan kehitettävää. 28 prosenttia luistelijoista koki, ettei valmentaja ole onnistunut luomaan henkilökohtaista suhdetta urheilijaan.

Lähes joka neljäs vastaaja koki, että valmentajan kanssa ei pysty keskustelemaan vaikeista asioista. Viidennes urheilijoista koki, että palautteen antaminen valmentajalle asioista, joista on itse eri mieltä, on vaikeaa. Melkein joka toinen urheilijoista koki epäonnistumisen pelon olevan usein läsnä harjoituksissa.

Urheilijoista 45 prosenttia kertoi valmentajan suosivan jotain luistelijaa lähes aina tai joskus. Puolet heistä on kokenut ulkonäköön liittyviä paineita harrastuksessaan, mutta 83 prosenttia koki valmentajan onnistuneen tavassa puhua kehoon liittyvistä asioista rakentavalla tavalla.