Etelä-Karjalassa koululaisten Move-testiä ei ole laitettu aikalisälle Espoon kuolemantapauksen vuoksi — Lappeenrannassa ja Imatralla testin voi jättää kuitenkin tekemättä, jos se aiheuttaa pelkotiloja tai hämmennystä

Espoolainen koululainen menehtyi viime viikolla Move-testiin kuuluvan viivajuoksun jälkeen. Neljään osaan jaettu grafiikka näyttää, mitä uudessa Move-testissä mitataan.

Päivi Virta-Salo

Etelä-Karjalassa koululaisten Move-testiä ei ole laitettu aikalisälle Espoon kuolemantapauksen vuoksi — Lappeenrannassa ja Imatralla testin voi jättää kuitenkin tekemättä, jos se aiheuttaa pelkotiloja tai hämmennystä

Useissa suurissa kaupungeissa koululaisten Move-kuntotestit on toistaiseksi keskeytetty Espoossa viime viikolla sattuneen oppilaan kuolemantapauksen vuoksi.

Lappeenrannassa ja Imatralla testin suorittamista ei ole linjattu keskeytettäväksi. Kummassakin kaupungissa lähes kaikki Move-testit tämän syksyn osalta on jo tehty.

Rehtoreille on välitetty kuitenkin viesti, että lasten ja nuorten kanssa keskusteltaisiin, mikäli testi aiheuttaa pelkotiloja.

— Ei ole todettu, että testi olisi syypää tähän ikävään asiaan, mutta toisaalta sitä ei voida ihan aukottomasti myöskään poissulkea. Asia on varmasti hyvinkin vahvassa tutkinnassa tällä hetkellä, sanoo Lappeenrannan vs. opetustoimenjohtaja Anu Liljeström.

Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman myötä käyttöönotetut Move-testit tehtiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa kaikille Suomen viides- ja kahdeksasluokkalaisille.

Kuusiosaisen testin tavoitteena on oppilaan ja hänen perheensä kiinnostuksen herättäminen oman kunnon ja fyysisen suorituskyvyn seuraamiseen. Arviointiin testi ei vaikuta.

Jukka Himanen

Piip-testissä juostaan 20 metrin pätkiä

Testin fyysisesti vaativin osuus on kestävyyttä mittaava viivajuoksu, niin sanottu piip-testi. Siinä oppilaat juoksevat 20 metrin pätkiä kiihtyvään tahtiin niin pitkään kuin jaksavat.

Lehtitietojen mukaan Espoossa menehtynyt yläkouluikäinen poika sai liikuntatunnilla sairaskohtauksen juuri tätä testiä suorittaessaan.

Maanantaina lähettämässään ohjeistuksessa Opetushallitus ei pyytänyt keskeyttämään testejä.

Liljeström kuitenkin painottaa, että erityisesti piip-testin voi jättää Lappeenrannassa tekemättä tai ainakin keskeyttää selvityksen ajaksi, jos se aiheuttaa pelkotiloja tai hämmennystä.

— Sitä ei toki tarvitse suorittaa. Se ei ole sillä tavalla pakollinen. Sairaana testeihin ei pidä myöskään koskaan osallistua, hän korostaa.

Imatran opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio on samoilla linjoilla. Hän sanoo, että asia on tarvittaessa käytävä huolella läpi.

— Oppilaiden kanssa on varmasti tarkoituksenmukaisesta keskustella tapahtuneesta ja tuoda esille myös se, että viivajuoksussa oppilas voi itsekin tarvittaessa keskeyttää suorituksensa, Rovio painottaa.

Mittauksissa noudatetaan yleisiä ohjeistuksia

Move-testiä ovat olleet Opetushallitukselle laatimassa muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä.

Opettajan käsikirjan mukaan mittauksissa noudatetaan yleisiä koululiikuntaa koskevia ohjeistuksia ja toimintaperiaatteita.

Oppilas ei saisi tulla kouluun kuumeisena, kurkkukipuisena tai akuutin infektion aikana. Näissä tapauksissa oppilas ei voi myöskään osallistua fyysisen toimintakyvyn mittauksiin.

Lisäksi oppilas ei voi osallistua toimintakyvyn mittauksiin, jos hänellä on vakavia sydänoireita, huimaus- tai tajuttomuuskohtauksia rasittavan liikunnan aikana tai lääkärin tai terveydenhoitajan määräämä liikuntakielto.

Oppilas voi kuitenkin osallistua fyysisen toimintakyvyn mittauksiin mahdolliset liikuntarajoitteet huomioiden. Tällöin pitää toimia ammattilaisten antamien ohjeiden mukaisesti ja mittausosio voidaan suorittaa soveltaen.